Tulevase Lääne-Harju ühendvalla keskus võiks olla Saue linn või Laagri

FOTO: Liis Treimann

Saue linna ja valla ning Kernu ja Nissi valdade ühinemise juhtivkomisjoni eilsel koosolekul otsustati, et kui kõik läbirääkivad omavalitsused ühineda otsustavad, siis võiks uue valla keskuseks saada Saue linn.

Kui Saue linn otsustab uue omavalitsusega mitte ühineda, siis jääb ühendvalla keskuseks Laagri. Kohalikud teenusekeskused jäävad alles kõikidesse ühinevate omavalitsuste tänastesse keskustesse.

Seniste kõneluste käigus on moodustatud kohalikest asjatundjatest koosnevad valdkondlikud komisjonid, mis on tegelenud kõigi omavalitsuselu korraldusega seotud oluliste teemadega – haridus, kultuur, sotsiaalhoolekanne, rahandus ja majandus. Tänaseks on kokku kogutud kõiki läbirääkivaid omavalitsusi kirjeldav alusandmestik ning ühiselt paika pandud ühinemise strateegilised sihid. Koos on jõutud tõdemuseni, et juhul, kui 2017. aastal läbirääkimiste tulemusena uus vald sünnib, siis peavad sellega kaasnema paremad ja kättesaadavamad avalikud teenused ühendvalla elanikele ning kvaliteetsem ja strateegilisem omavalitsusjuhtimine.

See, et just Saue linn võiks olla uue valla keskuseks, tundub kõigile läbirääkimistel osalevatele osapooltele loogilise valikuna – tegemist on hästi ligipääsetava ning hea arengupotentsiaaliga väikelinnaga.

Saue linnavolikogu esimees Valdis Toomast arvab, et neil tingimustel on Saue linnal igati kasulik ühinemisplaani tõsiselt kaaluda. «Ühinemisest kõrvale jäädes on linnaelu arendamine suure ja võimeka naabri kõrval kindlasti raskem,» leiab Toomast.  Mõistlikuks peab seda plaani ka Saue vallavanem Andres Laisk, ega karda, et Saue valla või Laagri edasine areng sellest kuidagi ohustatud oleks. Laisk soovitab siin vaadata eelkõige suurt pilti ja usub, et tugev ja võimekas ühendvald aitab kaasa kogu piirkonna arengule tervikuna. «Laagri areng jätkub ühtviisi jõudsalt mõlemal juhul – nii uue valla keskusena Saue linna kõrvalejäämise korral kui kiireltkasvava eeslinnalise asulana loodavas omavalitsuses,» arvab Laisk.

Kolleegidega nõustuvad ka Kernu ja Nissi vallajuhid -  nii Kernu vallavanema Enn Karu kui ka Nissi vallavolikogu esimehe Kaido Katalsepa  sõnul on nende valdade inimeste igapäevased liikumisteed valdavat Tallinna-suunalised, mistõttu oleksid nii Saue linn kui ka Laagri alevik keskuse asukohana loogilised valikud.

Keskuse asukohas kokkuleppimine on märk sellest, et kõnelused on muutumas konkreetsemaks ning tasapisi liigutakse läbirääkimiste lõppeesmärgile üha lähemale. Järgmiste sammudena tuleb asuda juba ühinemislepingu ettevalmistamise ja selle rahvale tutvustamise juurde. Esialgsete plaanide kohaselt soovitakse ühinemislepinguprojekti tutvustamise ja volikogudesse saatmiseni jõuda 2015-2016 aasta talvel. Juhul, kui ühinemisotsused 2016. aasta alguses langetatakse, siis jääb veel umbes poolteist aastat üleminekuaega, enne kui 2017. aasta kohalike omavalitsuse volikogude valimiste teel uus omavalitsus toimima hakkab.

Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised algasid 2014. aasta aprillis Saue valla algatusel. Kõigi läbirääkimistes osalevate omavalitsuste ühinemise korral moodustuks 2017. aasta kohalike valimiste järgselt ligi 21 000 elanikuga Eesti kõige rahvarohkeim vald. Saue vallas elab käesoleva aasta alguse seisuga 10 091 elanikku, Saue linnas 5849, Nissi vallas 2899 ja Kernu vallas 1996 elanikku.

Tagasi üles