Häälte ülelugemine lõppes: riigikokku pääseb siiski Ladõnskaja
Täiendatud kell 14.50!

Tallinna valimiskomisjon luges riigikogu valimistel IRLi kandidaatidele Viktoria Ladõnskajale ja Sven Sesterile antud hääled üle ja tegi seitse muudatust. Riigikokku pääseb esialgsetel andmetel siiski Ladõnskaja.

Ladõnskaja sai pärast häälte lugemist 1393 häält, Sester 1392. See tähendab, et Sester kaotas kaks häält, Ladõnskaja häälte arv jäi aga samaks. Uutel andmetel riigikokku pääsenud Ladõnskaja avaldas pärast häälte ülelugemist valimiste korralduse üle pahameelt. 

Tallinna valimiskomisjon edastas häältelugemise protokolli vabariigi valimiskomisjonile. Protokolli kohta on võimalik kolme päeva jooksul esitada kaebusi ja proteste. Riigikogu avaistungi kutsub president kokku kümne päeva jooksul pärast valimistulemuste väljakuulutamist. Enne seda peab vabariigi valimiskomisjon valitud riigikogu liikmed ja asendusliikmed registreerima, seda aga ei saa teha enne, kui valimiskaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Edgar Savisaarele tõi tänane häälte ülelugemine aga kaks häält juurde. Komisjon leidis pärast sedelite luubi all uurimist ja kohapeal tehtud mobiilifotode suurendamist, et väga väriseva käega on kirja pandud siiski üheselt mõistetav valija tahteavaldus - kandidaadi number 713.

Kokku luges komisjon üle 3000 hääle (kaasa arvatud kehtetuks tunnistatud hääled). Seitse vigast sedelit Sesteri ja Ladõnskaja häältest kokku oleks umbes 0,2 protsenti. Kui võtta kogu veaprotsent kõikidest riigikogu valimiste häältest, mõjutaks see rohkem kui 1000 häält. Nii et näis, kui paljud joone taha jäänud kandidaadid nüüd oma hääli üle lugeda paluvad.

Ülelugemine toimus vabariigi valimiskomisjoni korraldusel. Valimiskomisjon jättis riigikogust napilt välja jäänud Ladõnskaja vaide rahuldamata. Samas anti Tallinna valimiskomisjonile korraldus Sesteri ja Ladõnskaja hääled veel kord üle lugeda, et kellelgi enam mingeid kahtlusi ei oleks.

Häälte lugemine algas kolmapäeval kell 11 ning keskpäevaks olid üle loetud Kesklinna linnaosas Ladõnskajale ja Sesterile antud hääled ja kehtetuks tunnistatud sedelid. Siis tehti viieminutiline paus ja pärast seda häältelugemine jätkus. Veidi enne kella kahte tulid vahepeal protokolli vormistama läinud valimiskomisjoni liikmed linnavalitsuse saali tagasi ning linnasekretär Toomas Sepp luges ette muutunud valimistulemused, mis kinnitamisel annavad riigikogu koha Ladõnskajale.

Esimesel häältelugemisel sai Ladõnskaja Sesterist ühe hääle rohkem ja pääses riigikokku. Teistkordsel lugemisel tunnistati kaks Ladõnskajale antud häältega sedelit kehtetuks ning riigikogu koha sai tema asemel Sester.

Tagasi üles