EÜL: OECD raport näitab, et tasuline õpe ei soosi ülikooli kiiret lõpetamist

FOTO: Lennart Rikk

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) hinnangul näitab Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt koostatud raport «Education at glance», et tasuline kõrgharidus ei soosi õpingute kiiremat lõpetamist ega paranda kõrgharidussüsteemi konkurentsivõimet.

Raport näitab muuhulgas, et riikides, kus õppemaksud kõrgkoolides ületavad 1500 USA dollarit, on oma õpingud õigeaegselt lõpetanute hulk tunduvalt väiksem kui väiksemate õppemaksudega riikides, teatas EÜLi pressiesindaja.

«Uuring kummutab laialt levinud arvamuse, et tasuline kõrgharidus toob kaasa ka hariduse kvaliteedi tõusu. Hariduse kvaliteedi tõstmiseks tuleb toetada üliõpilaste keskendumist õpingutele ning tegeleda õppekavade arendamisega. Märkimisväärt on fakt, et OECD, kes on tuntud tasulise kõrghariduse eestkõnelejana, on tutvunud uuringutega, mis näitavad veenvalt tasuta kõrghariduse eeliseid tasulise kõrghariduse ees,» märkis EÜLi juhatuse esimees Maris Mälzer.

Raport kinnitab EÜLi hinnangul ka seda, et kõrghariduse lõpetanud inimeste tööhõive on väga kõrge. Kõrghariduse omandanutest moodustavad OECD riikides töötud ainult 4 protsenti.

«Kõrghariduse omamine annab inimestele tööjõuturul selge konkurentsieelise. Tundub, et seda mõistavad ka Eesti noored, kes tunnevad kõrghariduse omandamise vastu jätkuvalt suurt huvi,» sõnas Mälzer.

Tagasi üles