Tallinna Rahvaliit valmistub Juhan Aaret kukutama
Täiendatud kell 20.41!

Juhan Aare Rahvaliitu elustamas.

FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

Rahvaliidus augustis lahvatanud tüli võib homme taas lõkkele lüüa, kui partei Tallinna linnaühenduse juhatus peaks nõudma erakonna esimehe Juhan Aare ametist lahkumist.

«Rahvaliidu Tallinna linnaühenduse juhatuse liikmed ja paljud teised ei ole nõus enam sellisel kujul meie erakonna töö jätkumisega. Praegune esimees Juhan Aare peab tagasi astuma,» seisab ühes homsel linnaühenduse koosolekul arutlusele tuleva pöördumise tööversioonis, mis eelmisel nädalal linnaühenduse juhatuse listi saadeti.

«Juhan Aare on tekitanud rohkem vastuolusid erakonnas kui meid liitnud ja tema käitumine on olnud ebaeetiline. Sõnad ja teod ei lange tema puhul kokku,» märgitakse dokumendis.

Tööversiooni koostajad leiavad, et siiani on Aare tegelenud põhiliselt erakonna killustamisega ning sisuline erakonna ettevalmistus järgmise aasta riigikogu valimisteks on tegemata.

«Juhina on (Aare – toim) läbi kukkunud, teda ei aktsepteerita liidrina, kelle taha me saaksime koonduda,» seisab tekstis.

«Kogu erakonda on hakatud kahetsusväärselt tänu temale pidama varaste ja petiste seltskonnaks, kes ei pea paljuks ka üksteise tagant varastada.»

Pöördumise tööversioonis märgitakse, et inimesed, kes olid enne valmis Rahvaliitu toetama, on neist täielikult distantseerunud või distantseerumas.

«Ärimehed, kes on valmis meie majandusplatvormi toetama, on selge sõnaga öelnud - seni kui eesotsas on teil Juhan Aare, ärge meie jutule tulge.»

Tekstis leitakse, et kui Aare erakonna juhtimisest vabatahtlikult taandub, võiks tal lubada vastutasuks märtsikuistel valimistel mõnes maakonnas partei valimisnimekirjas kandideerida.

Kuid sedagi vaid tingimusel, et Aare lõpetab kooskõlastamata avalikud ja varjatud avaldused ja esinemised, millel on «erakonda lõhestav, kahtlusi külvav ja ükskõik keda laimav iseloom».

«Rahva ja avalikkuse silmis omandab erakond oma juhi näo, hetkel on see nägu niivõrd määritud, et takistab olulisel määral meie tööd, ja see halb maik haagitakse paratamatult külge ka teistele erakonna liikmetele,» seisab pöördumise kavandis.

Tööversioonis on ära märgitud ka potentsiaalsed pöördumisega ühinejad, kus on vähemtuntute hulgas ka erakonna pressiesindaja Andres Raid.

Raid tunnistas Postimees.ee’le, et on taolise dokumendi koostamise plaanidega kursis. Ta märkis, et seda on Tallinna ühenduse juhatuses arutatud, kuid pole kindel, kas see ka ametliku kuju saab ja millises vormis.

«Jutte on olnud, aga konkreetset pöördumist, mis on valmis ja millele oodatakse allkirju, ei ole.»

Raidi väitel on esimees Aare ise lubanud homsel linnaühenduse koosolekul osaleda ja oma tegevusest aru anda.

Pöördumine on kavandatud adresseerida erakonna juhatusele, et see Aare jätkamise küsimuses seisukoha võtaks. Raidi sõnul peaks juhatus kogunema järgmisel nädalal, kuid selle konkreetne kuupäev pole veel paigas.

Raid ütles, et leiab isiklikult, et erakonna juhatus peab võtma Juhan Aare küsimuses vastu otsuse ja selguse majja saama.

«See, kui midagi kuskil hõõgub ja omavahel asju selgeks ei räägita, ei ole konstruktiivne lähenemine,» rääkis ta. «Ma arvan, et meie inimesed väärivad palju paremat.»

Aare ei soovinud täna ajapuudusele viidates tagasiastumise puudutavatele küsimustele vastata, kuid andis mõista, et ei olnud linnaühenduse liikmete avaldusest kuulnud.

24. augustil lahvatas meedias tüli Rahvaliidu esimehe Juhan Aare ja peasekretäri Lauri Vitsuti vahel.

Peasekretär süüdistas Aaret 177 000 krooni erakonna raha omavoliliselt enda firma ja selle koostööpartneri arvele kandmises, seda väidetavalt erakonna veebitelevisiooni tootmiseks.

Aare aga süüdistas Vitsutit erakonna rahaga kahtlaste tehingute tegemises - näiteks selles, et korraldas erakonna pressiesindaja Andres Raidile osa töötasu maksmist sularahas «mustalt», lähetuskulude sildi all.

Päev hiljem teatasid mõlemad osapooled ühisel pressikonverentsil vaenukirve matmisest. Aare lubas raha erakonna eelarvesse tagasi maksta ning ütles, et teda veendi vahepeal Vitsuti raamatupidamistehingute seaduslikkuses, mistõttu loobus ta ka peasekretäri tagandamise nõudmisest.

Samas rääkisid mitmed poliitikavaatlejad toona seda teadet kommenteerides, et tegu on vaid vaherahuga ning küll erakonna sisetüli taas lõkkele lööb.

Tagasi üles