Poliitiline diskrimineerimine võib tuua kuni aastase vangistuse

Tõnu Trubetsky

FOTO: Postimees

Poliitilise veendumuse alusel inimese ebavõrdne kohtlemine on karistatav väärteona, raskendavatel asjaoludel kuriteona karistusseadustiku alusel, mille eest võib diskrimineerija kuni aastaks vangi mõista.

Keskerakond teatas eile, et nende vastset liiget Tõnu Trubetskyt on asutud poliitiliste vaadete pärast taga kiusama. Erakonna hinnangul on hiljaaegu rokiklubis aset leidnud juhtum, kus protesteeriti kultuuritegelaste parteistumise vastu, otserünnak ühe konkreetse isiku poliitiliste vaadete pihta. See on Keskerakonna tõlgenduse järgi aga tagakiusamine poliitiliste vaadete pärast.

Karistusseadustik näeb inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.

Nagu muudegi süütegude puhul, võib süüteomenetluse algatamise aluseks olla nii avaldus, mille on kirjutanud kannatanu või mõni teine isik kui ka muu süüteole viitav teave. «Lihtsamalt öeldes, süüteomenetlust alustatakse siis kui õiguskaitseasutusele on teada süüteo tunnused ja puuduvad süüteomenetlust välistavad asjaolud,» selgitas justiitsministeeriumi pressiesindaja Diana Kõmmus.

Poliitiliste veendumuse alusel diskrimineerimisega võiks Kõmmuse sõnul olla tegemist näiteks juhul, kui kedagi sunnitakse töölt lahkuma seetõttu, et tal on teatud poliitilised veendumused.

Tema kinnitusel ei ole viimase paari aasta jooksul ei ole Eestis kedagi poliitilise tagakiusamise eest kriminaalkorras karistatud ning selliseid kuritegusid ei ole ka registreeritud. Seda, kas kedagi on karistatud väärteokorras, ei osanud Kõmmus öelda.

Tagasi üles