Pornokomisjon vastas Nihilist.fm-i taotlusele Kenderi teose sisu osas

Kaur Kender.

FOTO: Erik Prozes / Postimees

Kultuuriministeeriumi pornokomisjon avaldas ajalehes Sirp vastuse Nihilist.fm-i taotlusele määratleda Kaur Kenderi teose «Untitled 12» sisu.

Nihilist.fm pöördus käesoleva aasta 9. märtsil taotlusega kultuuriministeeriumi pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste ekspertkomisjoni (rahvakeeli pornokomisjon) poole, et määratleda teose «Untitled 12» sisu.

Komisjon otsustas taotluse arutamise järel, et teos «Untitled 12» on pornograafilise sisuga, sest selles kujutatakse alaealisi pornograafilistes, rõvedates ja vägivaldsetes situatsioonides.

«Tekstis leidub piisavalt viiteid nii laste vanusele, kelle puhul seksuaalset vägivalda kasutatakse, kui detailseid kirjeldusi, kuidas seda tehakse,» seisab komisjoni vastuses ajalehe Sirp kuulutuste lehel.

Komisjon leiab, et «seksuaalsed tegevused on kirjutises esiplaanil, kuna tekst sisaldab peaaegu valdavalt detailseid kirjeldusi seksuaaltoimingutest».

Seksuaalsete toimingute kirjeldamisel kasutatakse komisjoni hinnangul labast sõnastust ning selline labane kirjeldamine on teoses läbiv ja moodustab antud kirjutise põhimahu.

Teose alguses on näiteks väga detailselt kirjeldatud, kuidas 13-aastase poisiga seksuaalkontakti astutakse ning sellist kirjeldusviisi võib pidada labaseks, pealetükkivaks ja väljakutsuvaks, leidis komisjon. «Siinkohal ei ole oluline, kas kirjeldus käib reaalse inimese (lapse) kohta või on tegelane väljamõeldud. Kirjutisega antakse signaal, et lapsi ja naisi võib kasutada vägivaldsetes seksuaalfantaasiates.»

Kuna teoses «Untitled 12» on detailselt ja labaselt kirjeldatud seksuaaltoiminguid alaealistega, siis juhib komisjon Nihilist.fm-i tähelepanu sellele, et teose avaldamisel tuleb lähtuda Eestis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas karistusseadustiku paragrahvist 178.

Seaduse järgi võib Nihilist.fm esitada komisjoni otsuse peale kaebuse kultuuriministrile 15 päeva jooksul pärast seda, kui on otsuse kätte saanud.

Karistusseadustik § 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine

1. Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

Tagasi üles