Prokurör: Toomse kaitsja keeldus julgeolekukontrollist

Kaitseväe ohvitser Rene Toomse

FOTO: Margus Ansu

Riigiprokurör Triin Bergmann ütles kaitseväe ohvitseri Rene Toomset puudutava riigisaladuse lekitamise menetlust kommenteerides, et kohtumenetlust ei saanud alustada Toomse kaitsja julgeolekukontrollist keeldumise tõttu.

Triin Bergmann

FOTO: Liis Treimann

Tänane Postimees kirjutas, et kapo teatas pooleteise aasta eest oma aastaraamatus kogu riigile, et kaitseväe ohvitseri Rene Toomset kahtlustatakse riigisaladuse lekitamises. Ehkki prokuratuur on nüüdseks menetluse lõpetanud, ei kavatse kapo meedias kohtumõistmise vallandamise eest vabandada.

Prokuratuuri teatel alustati kriminaalmenetlust 10. aprillil 2007 ning 2009. aasta märtsis esitati Rene Toomsele süüdistus riigisaladuse avalikustamises ja kriminaalasi saadeti kohtusse.

«Kriminaalmenetlus oli kestnud juba üle kolme aasta, kuid siiani ei olnud võimalik kohtumenetlusega alustada, kuna Rene Toomse valitud kaitsja keeldus läbimast julgeolekukontrolli, mistõttu ei olnud võimalik kaitsjale tutvustada NATO salajast teavet sisaldavaid dokumente,» sõnas Bergmann.

«Olukorras, kus kriminaalmenetlus oli kestnud üle kolme aasta ning edasise menetlusega edasiminekul oleks rikutud igal juhul teatud määral Rene Toomse kaitseõigusi, tuli kaaluda toimepandud kuriteo raskust proportsioonis süüdistatava õigustega,» selgitas riigiprokurör.

«Seega, arvestades eeltoodud asjaolusid, oli prokuratuur seisukohal, et toimepandud kuritegude tehiolud ja raskus ei kaalu üles süüdistatava õigust vabalt valida kaitsjat ning samuti õigust kriminaalmenetlusele ja kohtulahendile mõistliku aja jooksul.»

Seetõttu lõpetas kohus 17. septembril määrusega kriminaalmenetluse, juhindudes KrMS §-st 202 lg 1 ning pannud Rene Toomsele KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustuse tasuda riigituludesse 20 000 krooni.
 

Tagasi üles