Autorollo pankrotikaasus jõuab ringkonnakohtu ette mai keskel

Autorollo kirjaga haagis Rakveres.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Tallinna ringkonnakohus hakkab Autorollo pankrotiga kaasnenud tsiviilvaidluses esitatud apellatsioonkaebuseid arutama 21. mail.

Kaasuses pöördusid ringkonnakohtusse mõlemad menetluspooled. «Meie apellatsioon põhineb sellel osal, mille kohus jättis rahuldamata ehk me nõuame kõikidelt kostjatelt neid summasid, mis esialgu hagiavalduses kajastusid,» rääkis pankrotihaldur Martin Krupp.

«Sisuliselt esindavad pankrotihaldurid võlausaldajaid ja hagi on esitatud võlausaldajatele raha tagasisaamiseks,» lisas Krupp.

Välisministri Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse transpordifirma Autorollo pankrotikaasust arutanud Harju maakohus ei rahuldanud mullu juuni lõpus hagejate nõuet Pentus-Rosimannuse vastu, küll aga tuleb teistel Autorolloga seotud isikutel, sealhulgas ministri abikaasal pankrotipessa raha maksta.

Maakohtu otsuse resolutsioonist ilmneb, et kohus jättis hagi kostja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata, samas mõistis kostjatelt Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid hageja esimese nõude osaliseks rahuldamiseks hageja kasuks solidaarselt välja 135 657,98 eurot. Sellest 120 052,41 eurot on põhinõue ning 15 605,57 eurot on kohtulahendi tegemise päevaks sissenõutavaks muutunud viivis.

Ühtlasi mõistis kohus Roodelt ja MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt hageja erinevate nõuete katteks välja 21 501 eurot ning tulevikus sissenõutavaks muutuv viivis 19 028 euro ulatuses.

Roodelt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid peavad veel tasuma hagejale erinevate nõuete katteks 16 776 eurot, millele lisandub 14 845 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks.

Veel tuleb Rain Rosimannusel tasuda hagejalke 181,84 eurot ning lisaks ka 160 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks.

Hageja teine nõue 220 889,65 euro ja viivise väljamõistmiseks jättis maakohus kõigi kostjate suhtes täielikult rahuldamata.

Kostja Keit Pentus-Rosimannuse menetluskulud jättis kohus hageja kanda, ülejäänud poolte menetluskuskulud jäävad aga poolte endi kanda ning kolmandate isikute menetluskulud nende endi kanda.

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011 aastal. 2012. aastal esitas pankrotitoimkonna kontrolli alla liikunud Autorollo ligi 580 000-eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja advokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu.

Hageja näeb neil süüd Autorollo võlausaldajate kahjustamises ja ettevõttest vara väljaviimises.

Kohus vabastas hagist eraisiku pankroti läbimise tõttu ministri isa Väino Pentuse, kellele Autorollo kuulus. Protsess algas mullu juunis.

Tagasi üles