Riigikohus tühistas ööklubis kakelnud Meelis Lao õigeksmõistmise

Meelis Lao.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Riigikohus tühistas ööklubis kakelnud ärimehe Meelis Lao õigeksmõistmise ning saatis tema süüasja tagasi Tallinna ringkonnakohtusse uueks arutamiseks.

Riigikohtu kriminaalkolleegium märkis esmalt, et vastupidiselt Lao kaitsjate hinnangule oli kriminaalmenetluse alustamine Lao suhtes õigustatud.

Samuti märkis riigikohus, et ringkonnakohus leidis õigesti, et Lao tegu ei saa kvalifitseerida avaliku korra rikkumisena. «Kaklust nägid küll pealt mitmed ööklubi külastajad, kuid samas ei anna see asjaolu alust rääkida avaliku korra rikkumisest, kuna lisaks sellele, et tegu näevad pealt kõrvalised, asjasse mittepuutuvad isikud, tuleb tuvastada ka, et juhtunu nimetatud isikute avalikku õigusrahu piisavalt intensiivselt rikkus,» märkis riigikohus.

Samuti nõustus riigikohus ringkonnakohtuga, et Lao tegu ei saa käsitleda ka kehalise väärkohtlemisena, kuna kannatanule antud rusikahoop ei põhjustanud kannatanu enda väitel talle valu. Samas leidis kolleegium, et ringkonnakohus oleks pidanud analüüsima, kas Lao tegevust võib kvalifitseerida kehalise väärkohtlemise katsena. «Enne õigeksmõistva otsuse tegemist peab kohus omal algatusel kontrollima, kas süüdistatava tegu vastab mõnele muule karistusseaduse normile, mille järgi oleks see tegu võimalik ümber kvalifitseerida,» leidis riigikohus.

Seetõttu tühistaski riigikohus Tallinna ringkonnakohtu otsuse Lao õigeksmõistmise osas ning saatis kaasuse samale kohtule uueks arutamiseks.

Riigikohus otsustas Lao süüasja võtta menetlusse tänavu juuni keskel. Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ei nõustunud Meelis Lao õigeksmõistmisega Tallinna ringkonnakohtus tänavu aprillis. Evestuse sõnul on ta jätkuvalt seisukohal, et kriminaalmenetluse alustamine Lao suhtes oli õigustatud ning mehe süü avaliku korra raskes rikkumises tõendatud.

Kui Harju maakohus mõistis Lao tänavu 19. jaanuaril süüdi vägivalda kasutades sooritatud avaliku korra raskes rikkumises ning määras talle 21 315-kroonise rahalise karistuse, siis ringkonnakohus leidis tänavu 12. aprillil, et Lao süü pole tõendatud ja mõistis mehe õigeks.

Lao kaasuse viisid ringkonnakohtusse tema kaitsjad Helina Luksepp ja Vello Luik, kes kinnitasid, et kriminaalasja Lao vastu poleks pidanud alustama ning mehe süü on tõendamata. Kaitsjate kinnitusel ei teinud tüli kumbki osapool politseile juhtunu kohta avaldust, samuti Lao vaid tõrjus vastaspoole lööke.

Lao ise kinnitas maakohtus oma viimases sõnas, et pole süüdi ning tüli väidetava kannatanuga tekkis seetõttu, et viimane oli solvanud kaht naist.

Äripäeva jõukate ärimeeste tabelis viimastel aastatel kõrgetel kohtadel asuv Meelis Lao sattus uurimise alla seoses mullu 7. märtsil Tallinna ööklubis BonBon toimunud kaklusega. Väidetavalt tekkis Laol ööklubi garderoobi järjekorras ühe mehega vaidlus selle üle, kumb neist peaks riietusruumist oma üleriided varem kätte saama.

Tekkinud lahkarvamusi mindi klaarima ööklubist välja, kus puhkenud kähmluses lõi Lao uurimisandmetel teist meest ning põhjustas talle füüsilist valu. Väidetavalt jäi kogu vahejuhtum turvakaamerate lintidele, millest said prokuratuuri peamised süütõendid Lao agressiivse käitumise kohta.

Kohtueelse uurimise lõppedes esitas riigiprokuratuur Laole süüdistuse avaliku korra raskes rikkumises, mis võib talle süüdimõistmisel tuua kuni viieaastase vangistuse.

Viimati oli varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Lao uurimise all neli aastat tagasi, kui ta 2004. aasta septembris üritas jõuliselt lahendada Tallinna vanalinnas tegutseva McDonaldsi kiirsöögikoha üürivaidlust ja McDonaldsit üüripinnalt välja tõsta.

Lao anti omavolis süüdistatuna kohtu alla, kuid 2007. aasta oktoobris lõpetas kohus asja arutamise kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

Tagasi üles