Fotod: Meremuuseum täna ja 34 aastat tagasi

Eesti Meremuuseum avas oma ekspositsiooni Paksu Margareeta suurtükitornis täna 34 aastat tagasi. Avaldame sel puhul fotomeenutuse toonasest avamisest ja muuseumi tänasest päevast.

Eesti Meremuuseum kolis Paksu Margareeta kõrval olevatesse ruumidesse 1954. aastal. Tol ajal jäid olemasolevad ruumid suhteliselt kitsaks, kuna lisaks ametiruumidele pidi sinna ära mahtuma ka ekspositsioonipind ning seetõttu hakati otsima võimalusi kõrval oleva suurtükitorni renoveerimiseks.

Unistus suurtükitorni kasutusele võtmisest sai teoks tänu 1980. aastal Tallinnas toimunud Moskva olümpiamängude purjeregatile, mille tõttu korrastati mitmeid vanu ehitisi ja rajati uusi hooneid. Nii sai ka väärikas suurtükitorn vajaliku rahastuse. Esimene eskiisprojekt valmis juba 1973. aastal ning see nägi ette kogu Suure Rannavärava kompleksi rekonstrueerimise meremuuseumi jaoks. Suurenenud töökoormusest ning kitsast ajagraafikust lähtuvalt paluti appi Poola ehitusfirma, kelle restaureerimistööd olid tuntud laiemalt ka väljaspool Euroopat. Paksu Margareeta rekonstrueerimine lõpetati 1980. aastaks ning aasta hiljem avati seal uus ja uhke meremuuseumi ekspositsioon, mis on säilinud pea muutumatuna kuni tänaseni. 

Tagasi üles