Euroopa advokaadid saavad ühtse eetikakoodeksi

FOTO: www.advokatuur.ee

Euroopa advokaadid koostavad ühtse eetikakoodeksi, millega soovitakse kaotada advokaatide ebavõrdne olukord kutsetegevuses.

«Erinevad reeglid võimaldavad Euroopa erinevates jurisdiktsioonides sama olukorda lahendada erinevalt, mis seab aga advokaadid oma kutsetegevuses ebavõrdsesse olukorda,» vahendas Eesti Advokatuur vandeadvokaat Ain Alvini sõnu.

«Ettevõtmine on seda komplitseeritum, kuna vajab muuhulgas muudatusi rahvusriikide õiguses,» lisas Alvin, kes oli Eesti Advokatuuri delegatsiooni juht Euroopa Liidu (EL) Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) alalise komitee istungil 5. septembril Brüsselis.

Eetikakoodeksi koostamine on CCBE initsiatiivil alanud ning vastavas töörühmas on ka Eesti Advokatuuri esindaja.

«Arvestades seda, et täna on igal rahvuslikul advokatuuril erinev eetikakoodeks, mis küll tunnustab ja võtab aluseks ühtsed Euroopa advokaadi eetika põhiprintsiibid, on detailides eetikakoodeksid võrdlemisi erinevad,» ütles Alvin.

Alvini sõnul arutati ka fondi CCBE European Rule of Law asutamist. Fondi eesmärgiks on toetada rahaliselt algatusi, mis on suunatud inimõiguste ja vabaduste kaitsmisele, samuti toetada advokatuuride sõltumatuse ideed ja aktualiseerida advokaadi kutserolli ühiskonnas.

CCBE andis välja järjekordse Human Rights Awardi, soovides esile tõsta muuhulgas advokaate või advokaadiorganisatsioone, kes ei ole allunud avalikule survele oma klientide õiguste kaitsel ka siis, kui avalikkuse või totalitaarse režiimi surve on olnud ekstreemne.

Tänavuse auhinna sai Hiina advokaat Li Heping, kes Alvini sõnul on Hiina vabadusvõitlejaid kaitstes korduvalt jäänud võimude ebademokraatliku surve alla üksnes seetõttu, et ta on advokaat ning oma kutserolli täites allutatud võimude poolt piinamistele ja saadetud vanglasse.

CCBE arutas Hiina advokaatide olukorda ka üldisemalt ning CCBE juhtkond pöördus vastava avaliku kirjaga Hiina valitsuse poole.

CCBE on enam kui 700 000 Euroopa advokaadi esindusorganisatsioon, mille täisliikmed on 31 ning vaatlejaliikmed 10 riigi advokatuurid või õigusliidud. Eesti Advokatuur sai 1960. aastal loodud CCBE täisliikmeks 1. mail 2004 seoses Eesti ühinemisega ELiga.

 

Tagasi üles