Kalamehed rikuvad Liivi lahel püügieeskirju

Keskkonnainspektorid kontrollisid Liivi lahel püügieeskirjade täitmist.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon ja politsei viisid eelmisel nädalal Liivi lahel läbi ühisoperatsiooni, mille käigus tuvastati sealses püügitegevuses hulk rikkumisi.

Reidi käigus kontrolliti 284 püügivahendit ning enam kui 50 juhul ilmnes püüginõuete rikkumine või täpsustavat uurimist vajav asjaolu.

Püügivahendite asukohad fikseeriti ning nende märgistuse abil tuvastati püügiloa omanik. Püügiloas sisalduvate andmete võrdlemisel tegelikkusega avastati 13 juhul vale püügivahendi kasutamine, kümnel korral oli vette lastud lubatust suurem hulk kalastamistarvikuid. Lisaks leidus Liivi lahes 6 püügivahendit, mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.

Kontrolliti 42 lossimist, millest 11 juhul tuvastati puudusi. Rikkumiste puhul piirduti enamasti hoiatustega, vaid kolmel korral alustati väärteomenetlus.  Peamised puudujäägid olid seotud kalapüügilt naasmisel eelteate esitamata jätmise ning püügipäeviku ebakorrektse täitmisega.

Leiti ka üks kahtlane mõrd, mis kadus enne järgmise päeva hommikuks plaanitud väljavõtmistööde algust.

Täiendava uurimise alla võeti 35 püügivahendit.

Lähitulevikus plaanitakse aktiivselt tegeleda püügivahendite vahekauguste ülemõõtmisega. «Kuna Liivi lahel käib aktiivne püük ja püüniseid on palju, pannakse need tihtipeale üksteisele lubatust lähemale,» ütles keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna juhataja Indrek Ulla.

Koostöös veterinaar- ja toiduametiga vaadati üle ka kala käitlemist ning transportimist puudutavate nõuete täidetus.

Ühisoperatsiooni juhi Indrek Ulla sõnul saadi reidi käigus ülevaade toimuvast ning seetõttu võib tulemustega rahule jääda. «Samuti andis ühisoperatsioon võimaluse harjutada ja ühtlustada koostööd nii asutuse sees kui teiste ametkondadega,» selgitas Ulla.

Kontrollimisel osales kolme ametkonna peale kokku umbes 50 inimest, seda kümnel ujuvalusel. Maismaa järelvalvet teostas 8 meeskonda ning mereala vaatlemiseks kasutati kopterit. Õhus tehtud vaatlus seekord tulemust ei toonud, sest meri oli tormine ning nähtavus halb.

Sarnased reide on varasemalt korraldatud ka Pepsi ning Võrtsjärvel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles