Raport: koole survestatakse omatulusid teenima

FOTO: Liis Treimann / kollaaž Katri Karing

Riigikogu liikme Liisa Pakosta äsja valminud raport pikapäevarühmade ja kooliväliste tegevuste korraldusest toob muuhulgas välja mure selle üle, et viimastel aastatel ootavad kohalikud omavalitsused koolidelt üha suuremate omatulude teenimist.

«Üldhariduskooli peamine ülesanne ei ole omatulude teenimine. Mõnel pool on allikate hinnangul kasvanud kohaliku omavalitsuse ootus koolidele teenida suuremat omatulu, mõnel pool on see ootus juba mõnda aega olnud ebamõistlikult suur,» selgitab Pakosta raportis.

Raport soovitab haridus- ja teadusministeeriumil koos huvirühmadega analüüsida üldhariduskoolide omatulude kujunemise ja kujundamise põhimõtteid ning omatulude kasutamist. Samuti tuleks ministeeriumil otsustada, kas on vaja see temaatika täpsemalt reguleerida.

Ta selgitab, et selline ootus võib panna koolid ebavõrdsesse olukorda, kui õppekava täitmiseks vajalikke kulutusi kannab osadel juhtudel kohalik omavalitsus, osadel aga peavad koolid selleks ise raha teenima.

«Kui nüüd kohalikud omavalitsused hakkavad katma erakoolide tegutsemiskulusid pearahapõhiselt, siis tekib võimalus, et omatulu teenimise kohustusega munitsipaalkoolid satuvad sisuliselt erakoolidega võrreldes halvemasse seisu,» märgib Pakosta.

Ta soovitab liikuda lahendi suunas, kus koolid defineeritakse senisest selgemini ka kogukonnakeskustena ning nende omatulu teenimine tohiks teenida neid eesmärke, mis on seotud kogukonnakeskuseks olemisega seonduvate kulutustega.

«Vahe mõistlikuks ja sobivaks peetud omatulude teenimise ning sobimatute omatulude nõuete vahel näibki jooksvat kooli teenitud raha kasutamise sihtotstarbe järgi,» selgitab Pakosta.

Otstarbekaks peetakse omatulude teenimist juhtudel, kus see katab konkreetse täiendava üritusega seonduvaid täiendavaid kulutusi. «Juhul, kui omavalitsus on seadnud eesmärgiks, et selliste tegevustega peaks kool rahastama veel ka lastele mõeldud muid teenuseid, ei peeta sellist lähenemist mõistlikuks.»
 

Tagasi üles
Back