Kohus teeb Autorollo tsiviilasjas otsuse juuni lõpus

Keit Pentus-Rosimannus, Siim Roode, Rain Rosimannus.

FOTO: Meelis Maibaum / Virumaa Teataja, Margus Ansu, Andres Haabu

Tallinna ringkonnakohus arutas täna Autorollo pankrotiga kaasnenud tsiviilvaidluses esitatud apellatsioonkaebuseid ja langetab otsuse juuni lõpus.

Tallinna ringkonnakohtu pressinõunik Anneli Vilu ütles Postimehele, et kohus andis osapooltele 10. juunini aega kompromissi saavutamiseks. Kui kompromissi ei saavutata, teatab ringkonnakohus oma otsuse 30. juunil.

Kaasuses pöördusid ringkonnakohtusse mõlemad menetluspooled. «Meie apellatsioon põhineb sellel osal, mille kohus jättis rahuldamata ehk me nõuame kõikidelt kostjatelt neid summasid, mis esialgu hagiavalduses kajastusid,» rääkis hageja, pankrotihaldur Martin Krupp BNSile.

Möödunud aasta suvel otsustas kohus osaliselt rahuldada tsiviilhagi Siim Roode, Rain Rosimannuse, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ ja OÜ Roode & Partnerid vastu, seevastu jäeti rahuldamata hagi toonase keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse vastu.

Kohus määras Rosimannuselt, Roodelt, advokaadibüroolt MAQS ja ettevõttelt Roode & Partnerid solidaarselt välja 135 568 eurot. Rosimannus väitis, et ta peaks teoreetiliselt esimese astme otsuse järgi maksma sellest summast neljandiku. Teisalt võib solidaarne vastutus tähendada, et nõuet võivad lõpuks tasuda võrdselt kõik osapooled, aga ka ainult üks neist.

Roode, tema osalusega ettevõtte Roode & Partnerid ning MAQSi vastu esitas kohus kogunõude enam kui 164 000 euro väärtuses. Ka see kogusumma koosneb solidaarsetest nõuetest.

Hageja esindaja, vandeadvokaat Urmas Ustav ütles otsust kommenteerides, et kohus on «põhimõtteliselt nõustunud hageja käsitlusega selles, et Autorollo suhtes mõjuvõimu omanud isikute tehtud ning õiguspärastena serveeritud tehingud ja toimingud on siiski vastutust kaasa toovad, kuivõrd on kogumis vaadelduna suunatud mitte tavapärase majandustegevuse jätkumisele, vaid Autorollo likviidse vara liigutamisele võlausaldajate haardeulatusest välja».

Rosimannus ütles juba otsuse kuulutamise päeval, et kaebab esimese astme otsuse edasi, sest tema hinnangul on tegu ilmselge ülekohtuga. «Selle otsuse valguses ei saa edaspidi rahulikult magada enam ükski Eesti inimene, kelle lähituttavate hulgas on mõne ettevõtte juhatuse liige,» seisis mehe möödunudsuvises avalikus pöördumises.

Tagasi üles