Pinged vallavalitsusega panid koolijuhi ametist lahkuma

Lahkumisavaldus

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Saaremaa Leisi keskkooli direktor esitas esmaspäeval lahkumisavalduse, kui ei saanud vallavolikogu toetust oma ettepanekule, millega muu hulgas oleks kaasnenud vallavanema abikaasa koondamine keskkooli sekretäri ametikohalt.

Eelmisel sügisel Leisi keskkooli direktorina tööle asunud naise sõnul on tema ametist lahkumise peapõhjuseks vallavalitsuse toetuse puudumine esimestest tööpäevadest saadik, kirjutab Saarte Hääl.

«Vallavanem on algusest peale olnud minuga opositsioonis, mis on täiesti ebanormaalne,» kinnitas direktor, kelle sõnul eelistas vallavalitsus asju ajada õppealajuhataja Riina Sirgiga, hoides samal ajal koolijuhti infoblokaadis. «Ma ei saa töötada, kui minu tööandaja mind ei toeta. Kõige esmane igas ametis on tööandja toetus.»

Pinged uue koolidirektori ümber on üleval olnud juba vähemalt aprillist, kui Leisi keskkooli pedagoogid esitasid vallavalitsusele pöördumise, milles heitsid direktorile ette põhjendamatut rahakasutust, valetamist ja eelarvamuslikku suhtumist kolleegidesse.

Direktor omalt poolt esitas osa vallavolikogu liikmete toetusel volikogule kinnitamiseks Leisi keskkooli struktuurimuudatuste ettepaneku, mis esmaspäeval aga volikogu enamuse poolehoidu ei leidnud. Ettepaneku kohaselt oleks koolis läinud koondamisele majandusjuhataja, õppealajuhataja ja sekretäri ametikoht, mille asemel oleks loodud vastavalt haldusjuhi, arendus-õppejuhi ja kantselei juhataja ametikoht.

Saarte Häälega rääkides ei varjanud naine, et kindlasti oleks koondamiste korral oma koha kaotanud praegune õppealajuhataja ja kooli «hall kardinal» Riina Sirg ja teoreetiliselt võinuks tööta jäämine ohustada ka vallavanema abikaasat, sekretär Ellen Mõtleppa. Koolijuhi sõnul on Ellen Mõtlep oma töös igati pädev ja sobilik seda tööd edasi tegema, kuid küsimus on selles, et praegu ei lange tema ametijuhendist lähtuvad tööülesanded ja tegelik töö kokku.

Direktori sõnul on tal kahju, et aastapikkune töö, mis ta gümnaasiumikursuste loomisel ja kooli avatumaks muutmisel tegi, on liiva jooksnud. «Ma suhtun väga suure sümpaatiaga siinsesse õpilaskonda, siin on väga toredad noored inimesed ja mul on väga kahju, et kooli maine on saanud kahjustada.»

Leisi vallavolikogu esimehelt Andrus Kandimalt ei õnnestunud Saarte Häälel vaatamata korduvatele katsetele kommentaari saada.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles lehele, et ei kommenteeri direktori lahkumist, sest ei ole veel seisukohta võtnud. Naise väite kohta, et ta ei saanudki kooli tegelikult juhtida, seda olevat teinud hoopis õppealajuhataja, märkis Mõtlep: «Kui ta oli koolijuht, miks ta siis lasi õppealajuhatajal kooli juhtida, kes tema siis oli? Oleks siis võinud siis täiesti pühenduda koolijuhtimisele, mitte muule asjale.»

Tagasi üles