Valitsus eraldas reservist raha liitlasvägede kohalolekuga seotud kulude katmiseks

USA tank M1A2 «Abrams»

FOTO: SCANPIX

Valitsus eraldas reservist 170 500 eurot liitlasvägede kohalolekuga seotud täiendavate vajaduste katteks siseministeeriumi valitsemisala asutustele. Neid vahendeid kasutatakse operatiivraadioside parandamiseks.

Samas suurusjärgus on plaanis leida lisavahendeid ka 2015.aasta riigieelarve seaduse muudatuste ettevalmistamise käigus liitlasvägede isikkoosseisu, tehnika ja teabe vastu suunatud tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks. Need kulutused on vajalikud, et Eesti saaks täita vastuvõtva riigi kohustusi, seisis valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.

Liitlasvägede püsiva kohaloleku tagamiseks on Eesti kui vastuvõtva riigi kohustuseks siin viibiva liitlasvägede personali, tehnika ning teabe kaitsmine. Kui liitlasvägede isikkoosseis ja nende perekonnad tunnevad ennast Eestis turvaliselt suurendab see liitlasriikide tahet ja valmisolekut oma vägesid heidutusmeetmete raames Eestisse saata.

Varem on valitsus eraldanud kaitseministeeriumile seoses liitlasvägede kohalolekuga veebruaris 40 miljonit eurot, et rajada aastatel 2015-2019 liitlastele vajalikku taristut ja arendada väljaõppevõimalusi.

Tagasi üles