Avo Üprus: Pärnu allilm on vähem ohtlik ja madal kui nende värbamise tellijad

Avo Üprus

FOTO: SCANPIX

IRLi aukohtu esimees Avo Üprus oli erakonna suurkogul ainuke, kes ei raputanud kergelt tuhka pähe ega otsinud õigustusi erakonnas enne suurkogu lahvatanud skandaalile kriminaalse taustaga inimeste smugeldamisel erakonda. Ta lubas, et uus aukohus, kuhu ta ka ise tagasi valiti, selgitab välja, kes olid aset leidnud manipulatsioonide tellijad.

Head aatekaaslased!

Ma palun, tõmmake see lehekülg oma vihikutest (erakonna suurkoguks enne skandaali trükitud raamatukeses –toim) välja, kus aukohtu esimehe aruanne on. Mul on selle pärast häbi.

Ma pean küll õigeks, et aukohus otsib tüliküsimustes leppimist, tõlgendab põhikirja ning nõustab valitud kogusid, aga täna on vaja anda hinnang.

Hinnang on järgmine: toimunud on mastaapne, aga madal ja alatu provokatsioon, millega püüti kahjustada ühe esimehekandidaadi mainet ja kahjustati tegelikult kogu erakonda. Igaüht meist on määritud. Ja ma ütlen, et need  isikud, kes seda kavandasid ja korraldasid, tuleb tuua päevavalgele, millise kivi all nad end ka ei peidaks. Erakonda sisseostetud ja siis välja heidetud  Pärnu allilm on vähem ohtlik ja madal kui nende värbamise tellijad. Ja ma ei pea vajalikuks väljenduda korrektselt.

Me oleme siin, et näidata oma ühtsust, kestlikkust ja aatekindlust erakonna jaoks raskel ning sise- ja välispoliitiliselt keerulisel ajal. Kahtlemata raskendab parlamendikohtade kaotus meil oma poliitikate elluviimist. Kahtlemata pole kerge kanda ka valimiskampaania kulutusi. Kahtlemata tuleme sellest olukorrast tugevamatena välja. Aga vaid siis, kui me vaatame selgelt silma oma probleemidele. Kõige suuremad probleemid on alati isikutes. Me peame valima liikmeid. Me ei saa vastu võtta igat soovijat. Võibolla on selleks vaja ka mõneks ajaks loobuda taotlemast rahvapartei kategooriat. Idee-erakond kõlabki paremini. Ma soovin, et me oleksime ideeerakond ja et meie hulka kuulumine oleks auks, mitte häbiks. Tehkem siis selle heaks kõik.

Aukohtu ettepanekud värbamisjuhtumiga seoses on:

Kolm erinevat asja:

1.        suurkogueelne liikmete värbamine (millele on seatud piirang 10 päeva). Selle piirangu vastu eksitud ei ole. Kaaluda võib täiendavate piirangute seadmist (soovitajate kohustuslikkus; pikem puhverperiood valimiste eel; kandidaatidega isikliku kohtumise kohustus juhatustele);

2.        konkreetne juhtum Pärnu piirkonnas, kus võeti vastu inimesed, kelle vastuvõtmist põhikiri tegelikult ei luba. Juhatus ei kontrollinud liikmeavalduse esitanud isikute tausta. See oli viga. Nende inimeste soovitajad ja erakonda kutsujad on teinud meile karuteene. Kas see on tellitud teene või mitte, seda selgitagu aukohtu uus koosseis. Nii tellijad kui täideviijad ei saa jääda erakonda.

3.        sotsiaalse õigluse teema: tuleb kontrollida, kas väljaheidetute hulgas on inimesi, kelle mõrtsukatega ühes nimekirjas käsitlemise hind on ebaproportsionaalne nende poolt tekitatud kahjuga IRLile ja kaaskodanikele

Siis võime ehk väljarebitud lehed puhastega asendada ning kirjutada nendele oma uue läbimõeldud ja rahumeelse koostöö loo. Eesti eest!

Oskus teha enam eesmärgipärast koostööd nii omavahel kui partneritega vajab olulist lihvi. Ehk on just selles koostöös järgmiste valimiste edu võti.

Tagasi üles