Häältelugemiskomisjon rektori valimisest: võltsimine ja tulemuse moonutamine on välistatud

Jaak Aaviksoo 22. mai pressikonverentsil, mil teatati, et temast saab TTÜ uus rektor.

FOTO: Eero Vabamägi

Hääletussedelite võltsimine või asendamine hääletustulemuste moonutamiseks kuratooriumi koosolekul on välistatud, kinnitas häältelugemiskomisjon TTÜ kuratooriumi liikmetele saadetud kirjas.

«Seoses sellega, et kuratooriumi liige prof Rainer Kattel on seadnud minu usaldusväärsuse rektori valimise hääletamise läbiviimisel kahtluse alla, pean teile kinnitama, et täitsin mulle pandud ülesandeid ausalt ega moonutanud mingil moel valimistulemusi,» kirjutas häältelugemiskomisjoni liige, TTÜ juriidilise osakonna juhataja Laur Hiob vastuseks neljale TTÜ kuratooriumi liikmele, kes nõudsid rektori valimiste kordushääletust.

Hiobi kinnitusel andis ta koos häältelugemiskomisjoni teise liikme Kai Aviksooga hääletussedelid 22. mai koosolekul kuratooriumi liikmetele ükshaaval allkirja vastu.

«Hääletuskasti kontrollisin enne häälte kastipanekut üle, jälgisin sedelite hääletuskasti sisestamist, valasin hääletuskasti sisemuse kõikide kuratooriumi liikmete silme all lauale ja lugesin tulemused ükshaaval ette. Kõikidele kuratooriumi liikmetele oli pakutud võimalus olla kõikide valimistoimingute juures. Leian, et valimistulemuses ei saa olla mingit põhjendatud kahtlust,» kirjutas Hiob.

Hääletuskasti kontrollisin enne häälte kastipanekut üle, jälgisin sedelite hääletuskasti sisestamist, valasin hääletuskasti sisemuse kõikide kuratooriumi liikmete silme all lauale ja lugesin tulemused ükshaaval ette.

Ta pakkus välja, et kuratooriumi nelja liikme avaldusel võib olla kaks põhjust. «Esiteks, üks neljast kuratooriumi liikmest hääletas kogemata teisiti kui soovis ja ei mäleta seda, või teiseks, üks neljast kuratooriumi liikmest muutis oma tahet pärast hääletust,» arvas Hiob.

«Minu hinnangul on mõlemal juhul hääletustulemused siiski kehtivad,» nentis ta. Kuna Hiob ei taha kuidagi takistada rektori valimise protsessi, soovib ta ennast taandada edasistest valimistoimingutest.

TTÜ rektor Andres Keevallik lisas, et ta peab väljakujundatud olukorda äärmiselt piinlikuks ja häbiväärseks. «TTÜ maine on minu kui rektori jaoks alati olnud üheks ülimaks väärtuseks ning nüüd on asutud seda isiklikest ambitsioonidest või hirmudest lähtuvalt süsteemselt lammutama,» märkis ta.

Samuti on TTÜ kuratooriumi liikme Anneli Heinsoo sõnul tekkinud olukord äärmiselt ebameeldiv ja piinlik. «Kogu kuratooriumi liikmete silme all toimus hääletamine ja nüüd selgub, et osade kuratooriumi liikmete arvates on toimunud meie endi silme ees pettus, mille kahtluseid mingil põhjusel protseduuri toimumise ajal ei tõstatunud,» kirjutas Heinsoo vastuseks kuratooriumi esimehele saata hääletussedelid tõe väljaselgitamiseks ekspertiisi.

«Vabandage mind, aga minule tundub, et TTÜ teatud ringkondades tegeletakse ükskõik milliste põhjuste otsimise ja vahendite kasutamisega, et külvata usaldamatust ja segadust. Veel rohkem on kahju, et see on meie oma kuratooriumi liikmete algatus, kes läbi ajakirjanduse TTÜ mainet õõnestab. Kui meil tõepoolest on vaja jõuda kohtuekspertiisini, siis olen sellega nõus, aga häbi on küll! Kindlasti ei ole ma nõus hr Katteli ettepanekuga asuda viimase vooru kordushääletusele,» lisas Heinsoo kirjas.

Reedel, 22. mail otsustas TTÜ saata kuratooriumi 22. mai koosolekul antud rektori valimise hääletussedelid Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ekspertiisi, kuna neli kuratooriumi liiget olid esitanud niivõrd tõsiseid kahtlustusi kolleegide ja TTÜ töötajate suhtes, et kuratooriumi esimees Sandor Liive pidas ainuvõimalikuks tõe lõplikku väljaselgitamist.

Liive hinnangul pole Rainer Katteli, Heiti Hääle, Margus Loppi ja Mart Saarma soovil korraldada uus hääletus õiguslikku alust. «Kuratooriumi otsus, millega valiti kaheksa poolthäälega rektoriks akadeemik Jaak Aaviksoo, on õiguspärane ja kehtiv,» rõhutas ta.

3. juunil sai TTÜ rektori valimise komisjon kuratooriumi neljalt liikmelt avalduse kontrollida rektori valimise hääletustulemusi. Komisjon kontrollis hääletussedeleid ja kuulas ära häältelugemiskomisjoni selgitused.

Komisjon sai kinnitust, et 22. mail hääletas rektori valimiste otsustavas viiendas voorus Jaak Aaviksoo poolt 11st kuratooriumi liikmest kaheksa liiget, vastu oli kolm. Kuratooriumi koosolekul 22. mail toimus häältelugemine avalikult kõigi kuratooriumi liikmete ees. Kohapeal keegi kuratooriumi liikmetest pretensioone hääletamis- ega häältelugemisprotseduuri kohta ei esitanud. Hääletus kuratooriumis oli salajane.

Tagasi üles