Sotsid: pagulastele tuleb õpetada eesti keelt ja aidata neil töö leida

Põgenikud. Itaalia

FOTO: SCANPIX

Täna kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus leidis, et kõigile Eestis elavatele pagulastele peab õpetama eesti keelt ning koostöös erasektoriga rakendama nad tööturul. 

«Meie väärtused nõuavad osalemist Euroopa Liidu pagulaskriisi lahendamises ning seetõttu peame vastavalt oma võimekusele võtma vastu ka kriisipiirkondadest põgenenud perekondi,» ütles sotsiaaldemokraadist riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso. 

Hanso sõnul tuleb igale pagulasele, kes valib oma sihtriigiks Eesti, tagada kiire keeleõpe, aidata leida sobiv töökoht ning võimaldada elada turvaliselt Eestis niikaua, kuni tal on võimalik koju tagasi pöörduda. «Valitsuse ülesanne on välja töötada tark pagulaspoliitika, sest tänases süsteemis on tõsiseid puudujääke,» ütles Hanso. «Selleks, et  tagada pagulastele sujuv integratsioon Eesti ühiskonda, peame õppima teiste riikide kogemustest ning kaasama mittetulundussektori, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused.»

«Juba täna peame alustama läbirääkimisi tööandjatega ning saama ülevaate, milliseid töökohti on võimalik pagulastele pakkuda,» ütles Hanso. «Samuti peame arvestama kohalike omavalitsuste soove ja võimekust pakkuda sõjapõgenikest perekondadele elamispinda ning nende lastele kooliharidust. Pagulaste integreerimisel peab valitsus tegema  senisest rohkem koostööd mittetulundussektoriga ning tagama neile selleks piisavad rahalised vahendid.»

Tagasi üles