Ministeerium tahab koolile anda õiguse vaadata lapse kotti

Koolikott. Foto on illustreeriv.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Haridus- ja teadusministeerium saatis partneritele ettepaneku anda koolitöötajatele senisest paremad ja selgemad õigused õpilase ning kooli turvalisuse tagamiseks ja ohuolukordade ennetamiseks.

Selleks, et avastada ning võtta ennetavalt hoiule keelatud ained ja esemed nagu alkohol jmt, tehakse eelnõu väljatöötamise kavatsuses ettepanek anda koolitöötajatele õigus vaadata näiteks lapse kotti või kappi ka ilma politseid kaasamata. 

Samuti kaalutakse võimalust anda koolitöötajatele õigus seada piirangud lastele ohtlike isikute kooli territooriumil viibimisele. Seda õigust läheb näiteks vaja, kui kooli territooriumile on tulnud joobes inimene. 

Lisaks on arutelu all õigus piirata ärritunud, joobekahtlusega või muul põhjusel ebaadekvaatselt käituva lapse koolist lahkumist enne vanema, politsei või kiirabi saabumist.

Minister Jürgen Ligi sõnul pole koolitöötajate õigused ohtlike olukordade ennetamiseks kehtivates seadustes piisavalt selgelt kirjas. «Koolides tuleb ette olukordi, mille puhul töötajate õigused laste turvalisuse tagamisel peavad olema täpsemalt reguleeritud,» sõnas Ligi. «See on ka küsimus, mida õpetajate ameti väärtustamisega seoses sageli mainitakse. Partnerite ja spetsialistidega tuleb seetõttu arutada, kuidas oleks õpetajatel võimalik keerulistes olukordades teha täie kindlusega õige käitumisvalik.»

Eelnõu väljatöötamise kavatsus saadeti Eesti Õpilasesinduste Liidule, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Haridustöötajate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Lastekaitse Liidule, kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonidele ning teistele ekspertidele.

Ministeerium ootab tagasisidet ettepanekule augusti keskpaigaks.

Tagasi üles