EAS ei esita Narva Aleksandri kogudusele tagasinõuet

EELK Narva Aleksandri Kogudus.

FOTO: Mihkel Maripuu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas õigusanalüüsi tulemusena, et Narva Aleksandri kogudusele antud ligi miljoni euro suurune toetus ei ole ebaseaduslik riigiabi ning nõue riigihangete reeglite rikkumise osas on aegunud.

Sellest tulenevalt loobus EAS pankrotimenetluses esitatud nõudest, teatas EAS.

4. mail teavitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Narva Aleksandri kogudus EASi struktuuritoetuste kasutamisega seotud rikkumistest Narva Aleksandri suurkiriku ajaloolise kellatorni taastamise projektis. Pöördumisest tulenevalt esitas EAS pankrotimenetlusse oma esialgse nõude.

EAS kontrollis riigihangete reeglite rikkumisega seotud asjaolusid ning analüüsis, kas projektile antud toetust saab käsitleda ebaseadusliku riigiabina. Õigusanalüüsi tulemusena leiab EAS, et projektile antud toetus ei ole ebaseaduslik riigiabi ning riigihangete reeglite rikkumise osas on nõue aegunud. EAS teavitas nõudest loobumisest ka MTÜ EELK Narva Aleksandri koguduse pankrotihaldurit Eve Selbergi.

EAS toetas 2006. aastal MTÜ EELK Narva Aleksandri kogudust Narva Aleksandri suurkiriku ajaloolise kellatorni taastamisel 958 675 euroga.

Projekti abikõlbulikkuse periood oli 1. mai 2006 – 31. Detsember 2008 ja toetuse saamise tagasinõudmise õigus riigihankereeglite rikkumisel aegus 21. jaanuaril 2014. Ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmise õigus aegub hiljemalt 23. mail 2016.

Tänavu 18. märtsil teavitas Narva Aleksandri koguduse ajutine pankrotihaldur EASi toetuse saaja pankrotimenetluse algatamisest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles