Päästekomandod näitavad Tallinnas oma oskusi

Tallinna Vabaduse väljakul selgitatakse täna kaheksandat korda Eliitkomandot. Selleks on kogunenud üle Eesti kokku 15 päästekomandot, kes pistavad rinda neljal erineval võistlusalal. Võistlused on põnevad ja kaasaelajaid päästjatele on mitmeid.

Päästeameti kommunikatsioonijuhi Annika Koppeli sõnul on tänane üritus seni väga hästi kulgenud. Samuti tõdeb ta, et päästekomandode osalejate arv on tõusnud – möödunud aastal oli osalejaid üheksa. Sel korral on oma tiitlit kaitsmas kolmekordne tiitlivõitja Kuressaare, samuti osaleb võistlusel kaks korda võitnud Nõmme komando.

Põhja päästekeskuse juht Piit Laos on seisukohal, et selliseid üritusi on päästjatele vaja: «Kõik päästjad üle Eesti saavad mõõtu võtta oma igapäevastes tegevustes – saavad seda teha omavahel ning näidata inimestele, mida päästjad igapäevaselt teevad.»

                        Päästjad kannatanule esmaabi andmas Foto: Toomas Tatar / Postimees

FOTO: Toomas Tatar

Esimeseks võistlusalaks on osalejatele kombineeritud harjutused, kus päästjatel tuleb läbida erinevaid ülesandeid ühendav teekond. Pähe tuleb panna hingamisaparaat, visata voolik võimalikult täpselt kahe märgi vahele ja moodustada tööliin. Seejärel jookseb üks liige meeskonnast püstitatud tellingutest üles, viskab alla nööri ja tõmbab voolikuliini üles. Peale seda suundutakse andma kannatanule esmaabi – päästjad vaatavad üle kannatanud ja sooritavad kunstliku hingamise harjutuse.

Janek Kudrjavtsev Kuressaare komandost leiab, et alad, milles võisteldakse, on võetud elust endast – päästjate igapäevatööst. «Sellised situatsioonid on mängulised, kuid võetud meie igapäevaelust.»

                          Päästjad tulekahju likvideerima minnes Foto:Toomas Tatar / Postimees

FOTO: Toomas Tatar

Järgmise alana ootab mehi ees imiteeritud hoonepõlengu kustutamine. Päästjatel tuleb võimalikult ruttu end valmis seada – riietus korrektselt selga, kiiver pähe –, joosta kiiresti autosse ning suunduda otsejoones sündmuskohale. Reaalset sõitmist ei toimu, küll aga läbimängitult. Seejärel suundutakse tulekahju likvideerima.

Kohapeal on suur kollane telk, millest immitseb välja suures koguses suitsu. Ülesandeks on turvauks lahti saada ja pääseda tulekoldeni. Millegipärast nii mõnelgi mehel ei taha õnnestuda ukse lahti saamine – tuleb mitmeid kordi kangiga kangutada. Peale õnnestunud ukse lahti saamist liiguvad päästjad käpukil majja. Nende eesmärk on kindlaks teha, ega majas ühtegi kannatanut pole. Kui keegi majas viibib, siis ta võimalikult ruttu sealt välja toimetada ja seejärel tulekolle kõrvaldada.

                                            Päästjad autot toestamas Foto: Toomas Tatar / Postimees

FOTO: Toomas Tatar

Kolmanda alana ootab lahendamist liiklusavarii ülesanne. Aset on leidnud kahe auto kokkupõrge, mille tulemusena üks autodest on põlema süttinud ja teine paiskunud külili. Meeskonna ülesandeks on tulekahju likvideerida, päästa inimesed ning nad kiirabile üle anda. Paraku tuleb päästjatel langetada valik, kumb kannatanutest päästa, kuna ülesande kohaselt pole mõlemat samaaegselt päästa võimalik. Simulatsioonil on prioriteediks põlev auto.

Kilingi-Nõmme komando meeskonnavanem Haivar Kielas kommenteerib meeskonna sooritust vahetult peale ülesande tegemist: «Meil läks üle ootuste hästi.» Positiivne meeleolu kajastub meeskonna positiivses meelestatuses. Naljatledes lisab ta: «Isegi treeningutel sooritatu jäi tänase soorituse taustal varju.»

                                                   Kannatanu mahuti all Foto: Toomas Tatar / Postimees

FOTO: Toomas Tatar

Viimaseks ülesandeks on likvideerida keemiaõnnetus, kus on umber läinud tonnine mahuti, milles sisaldub ohtlik aine. Lisaks on ümber läinud mahuti all inimene, kes tuleb ära päästa. Patjadega tõstetakse mahuti üles ja päästetakse kannatanu.

Keemiaõnnetuse ülesandes osalenud meeskonnad jäid üldjoontes oma sooritusega rahule. Sven Kask Võru komandost toonitab, et kõige olulisem on siiski kannatanu väljatoomine. «Tehniliselt jäi meie sooritus kohati soovida, kuid see on tingitud eelkõige vähesest kokkupuutest keemiliste ainetega,» ütleb ta. «Enne võistlust üksteisega näpunäiteid ja kogemusi jagada ei tasu, küll aga peale võistlust,» lisab Kask.

Lisaks on kohapeal mõõtu võtmas ka vabatahtlikud, kes testivad oma pädevust mootorpumbaga hargnemises.

Tagasi üles
Back