Tänasele akadeemilisele testile registreerus rekordarv inimesi

Test.

FOTO: SCANPIX

Rekordarv, 1741 inimest hakkab täna kell kümme kirjutama akadeemilist testi, mida esmakordselt viiakse läbi Tartu ja Tallinna kõrgkooli koostöös.

Akadeemilisele eestikeelsele testile on registreerunud 1568 ja venekeelsele 173 isikut. Akadeemilise testi komisjoni esimehe, Tartu ülikooli dotsent Olev Musta sõnul näitavad need arvud eelkõige erialade populaarsust, aga ka seda, et soovitud õppimisvõimaluste saavutamiseks on tudengid valmis tugevaks konkurentsiks.

Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool viivad sel aastal akadeemilise testi läbi üheskoos.

«Koos tegemine näitab ühist arusaamist sellest, et vaimne võimekus on oluline eeltingimus edukateks õpinguteks ülikoolis,» kommenteeris Olev Must.

Must näeb koostöös positiivseid külgi. «Esiteks on plussiks see, et koostegemine annab ülikooliti võrreldavad tulemused,» tõi ta välja. «Teiseks aitavad testitavate suurem arv ja mitmekesisus erinevate huvide ning haridusliku tausta näol kaasa sisuliselt õigemate tulemuste saamisele,» ütles Must.

«Puhake hästi välja. Keskenduge lahendamiseks antud ülesannetele. Püüdke anda endast maksimaalne ja uskuge endasse, sest te suudate väga palju,» soovitas Olev Must tänastele testikirjutajatele.

Akadeemiline test on kohustuslik sisseastumiseksam Tartu ülikooli erialadel ajakirjandus ja kommunikatsioon, psühholoogia, riigiteadused ja sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika.

Akadeemilise testi sooritavad ka Tallinna tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste eriala üliõpilased.

Sama tulemusega saab kandideerida nii Tartu ülikooli kui Tallinna tehnikaülikooli. Lisaks nimetatud ülikoolidele kasutab akadeemilist testi vastuvõtul ka Kaitseväe ühendatud õppeasutused.

Kohustusliku sisseastumiseksamina sooritades peab erialakatsele pääsemiseks olema akadeemilise testi tulemus vähemalt 40 punkti. Möödunud aastal täitsid selle kriteeriumi 639 testi tegijat 856st.

Testi väga kõrge tulemus annab võimaluse Tartu ülikooli õppima asuda eritingimustel. Üliõpilaskandidaadid, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 80 punktile 100st, on oodatud õppima enda valitud õppekaval. Möödunud aastal oli vähemalt 80 punkti saajaid 33.

Erandiks on õpetajakoolituse õppekavad, millele eritingimustel õppimaasumiseks tuleb üliõpilaskandidaadil sooritada ka kutsesobivuskatse.

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Test koosneb mitmest võrdse kaaluga allosast ning sooritatakse kirjalikult kuni kolme tunni jooksul. Valikvastustega testi saab teha nii eesti kui ka vene keeles.

Tagasi üles