Liisa Pakosta astus IRList välja

Liisa Pakosta

FOTO: Peeter Langovits

Uueks võrdõigusvolinikuks valitud Liisa Pakosta astus eelmisel nädalal välja Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ridadest.

Äriregistri andmetel astus Pakosta IRList välja reedel, mil samasse erakonda kuuluv sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna nimetas ta uueks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks.

Pakosta on IRLi ridadesse kuulunud 2000. aastast. Ta asub võrdõigusvolinikuna tööle 3. oktoobrist.  

«Kuna tegemist on sõltumatu ametikohaga, kinnitasin juba kandideerimisdokumente esitades, et lahkun valituks osutudes erakonnast,» on Pakosta varem Postimehele öelnud.

Pakosta sõnul pelgas ta huvide konflikti ja kaalus ka oma kandideerimisavalduse tagasivõtmist, kui selgus, et voliniku ametisse nimetamise otsuse langetab tema erakonnakaaslasest minister.

«Tuletan meelde, et volinikukonkurss kuulutati välja eelmise sotsiaalkaitseministri, sotsiaaldemokraat Helmen Küti ajal. Tehniliselt vaadates on väga kahju, et Kütt ministrina ei jätkanud, siis oleksid teatud teemad ära jäänud. Otsustasin avaldust siiski mitte tagasi võtta, kuna selleks pole otsest põhjust. Mina ei ole selles süüdi, et otsuse langetab mu erakonnakaaslasest minister,» kommenteeris tulevane volinik enne ministri otsuse selgumist.

Lisaks Pakostale esitas sotsiaalministeerium Tsahknale kandidaadiks ka Christian Veske, kes töötab praegu Leedu pealinnas Vilniuses tegutsevas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis nõunikuna.

Margus Tsahkna sõnul rääkis Pakosta kasuks tema laialdane valdkondliku ja ühiskonnaalase töö kogemus.

Sotsiaalministeeriumi korraldatud konkursile laekus tähtajaks 28 kandideerimisavaldust.

Praeguse võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi viieaastane ametiaeg lõpeb 2. oktoobril.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Vastavalt seadusele tagab ta isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.

Tagasi üles