Poolsada akadeemilise testi sooritajat saavad vabalt eriala valida

TÜ peahoone.

FOTO: Margus Ansu

Teisipäeval akadeemilist testi sooritanud 1200st sisseastujast saavutas 80 punktilise või kõrgema tulemuse 51 tudengikandidaati, kes saavad oma tulemuse alusel Tartu Ülikoolis vabalt valitud erialal õppima asuda.

Akadeemilise testi sooritamine oli kohustuslik ajakirjanduse, riigiteaduste, psühholoogia või sotsioloogia erialal õppida soovijate ning Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava üliõpilaskandidaatidele. Testi said kirjutada ka teised, sest väga kõrge tulemus annab võimaluse Tartu Ülikooli eritingimustel õppima asuda - need, kelle tulemus on vähemalt 80 punkti 100st, saavad endale vabalt eriala valida.

Akadeemilise testi komisjoni esimehe, Tartu ülikooli sotsiaalpsühholoogia dotsendi Olev Musta sõnul on testi rakendamine alternatiivseks võimaluseks koolihinnete kõrval, et ülikooli sisse astuda.

„Sel aastal on selgelt märgata, et testi sooritasid üliedukalt ka need, kelle gümnaasiumi riigieksamite tulemused ei olnud maksimaalsed. Sellele vaatamata näitasid nende tulemused eeldusi olla edukas ülikooliõpingutes – ja võimekaid tudengeid Tartu ülikool ootabki,“ ütles Must.

Häid tulemusi saavutasid ka sisseastujad, kes ei tulnud otse gümnaasiumist. «Käesolev aasta näitas veenvalt, et koolihinnete kõrval peab olema alternatiivne võimalus üliõpilaskandidaatide võimekuse testimiseks. Nii saavad end proovile panna ka näiteks 25-aastased ja vanemad,» selgitas komisjoni esimees.

Need üliõpilaskandidaadid, kes kirjutasid akadeemilist testi kohustuslikus korras, pidid erialakatsele pääsemiseks saama vähemalt 40 punkti.

Akadeemiline test viidi tänavu esimest korda läbi koostöös TTÜ-ga. Käesoleva aasta akadeemilisele testile registreerus 1741 ja testil osales 1199 inimest. Üle 80 punkti sai 51 inimest ja alla 40 punkti 313 sooritajat.

Tagasi üles