Emori andmetel on Rate.ee Eestis külastatavuselt kolmas veebilehekülg.


Ligi 300 000 kasutaja hulgas on hulgaliselt alaealisi, kelle huvideks on veebilehel märgitud kõikvõimalikud naise ihuga seotud suguühted räpases kõnepruugis.