Tsentristid: Teder hinnaku tervishoiu rahastamist

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna õiguskantsler Indrek Tederile arupärimise tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumi kohta, mida tuleks Keskerakonna hinnangul katta riigieelarvest.

«Kuna haigekassa poolt otseselt tervishoiuteenusele mõeldud raha on ehitiste kulumi tõttu väiksem, on otseselt kahjustatud isikud patsiendid,» ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab. «Peame oluliseks haiglate kapitali kulu katmist riigieelarvest, mis võimaldaks Haigekassal anda aastas täiendavalt 200 miljoni krooni eest arstiabi,» vahendas Aabi sõnu Keskerakonna pressiesindaja.

Kui sotsiaalministri ametit pidas Aab, siis tema ettepanekul tehti tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse muudatus, mille kohaselt lasub 1. jaanuarist 2008 riigil kohustus rahastada riigieelarvest haiglate kapitali kuluga. Seadus sätestab, et tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulum tasutakse riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud lepingu alusel vastavalt ravikindlustuse seadusele.

«Kahjuks ei ole ehitiste kulumit 2009. ja 2010. aasta riigieelarvest tasutud,» ütles endine sotsiaalminister Aab. «Riigieelarve seaduse järgi on riigieelarve sisuks eelarveaastal riigile laekuvate tulude ning nende arvel riigi ülesannete täitmiseks ettenähtud kulude määramine vastavalt seadustele. Tegemist on riigi ülesannete täitmiseks seaduses ettenähtud kuludega, mistõttu peaks valitsus sellega riigieelarve koostamisel arvestama ning Eesti Haigekassale vastavad vahendid riigieelarvest laekuma.»

Eeltoodust tulenevalt palub Keskerakonna fraktsioon õiguskantslerilt vastust küsimustele: 1) Milline on teie hinnang tervishoiuteenuse osutajate ehitise kulumi riigieelarvest rahastamata jätmise seaduspärasusele? Kas kapitalikulu rahastamine haigekassa eelarvest vastab seadusele või tuleks kapitalikulu rahastada riigieelarve muude tulude arvelt kui sotsiaalmaks? 2) Kas tervishoiuteenuse osutajate ehitise kulumi rahastamist puudutavaid sätteid on õigusselguse huvides vaja täiendada või muuta? Kuidas soovitate seda teha? 3) Kas plaanite alustada menetlust rikkumise tuvastamiseks?

Tagasi üles