Eesti uus suursaadik ÜRO-s on Sven Jürgenson

FOTO: Välisministeerium

Eile andis ÜRO juures Eesti suursaadikuna tööle asuv Sven Jürgenson organisatsiooni peasekretär Ban Ki-Moonile üle oma volikirja.

FOTO: Välisministeerium

FOTO: Välisministeerium

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses rääkisid Jürgenson ja Ban algava ÜRO 70. juubeliaasta eesmärkidest ning Eesti tegevusest organisatsiooni liikmena alates 1991. aastast. Ban meenutas kohtumisel ka oma 2013. aasta lõpus toimunud visiiti Eestisse.

Lisaks arutati kohtumisel detsembris Pariisis toimuva kliimamuutuste konverentsiga seonduvat ning universaalse kestliku arengu eesmärke. «Eesti jaoks on oluline, et kestliku arengu eesmärgid põhinevad inimõiguste edendamisel, sooliselt võrdõiguslikkusel, keskkonnakaitsel, headel valitsemistavadel ja õigusriiklusel, samuti kõikide oluliste huvigruppide kaasatusel,» rääkis Jürgenson. „Eesti astub juba samme, et kestliku arengu tegevuskava rakendada ning viia see vastavusse Eesti senise kestliku arengu seiresüsteemiga,“ lisas ta.

Suursaadik Jürgenson ja peasekretär Ban kõnelesid ka ÜRO julgeolekunõukogu reformist ning töömeetodite paremaks muutmisest. «Peame oluliseks, et ÜRO liikmeskond oleks julgeolekunõukogus paremini esindatud, selleks tuleb väike- ja arenguriike rohkem kaasata ning nõukogu töömeetodeid reformida viisil, et need kajastaksid paremini tänast maailmakorda,» sõnas Jürgenson.

Suursaadik Sven Jürgenson on sündinud 1962. aastal Tartus. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi informatsioonitöötlemise eriala ning täiendanud end 1992. aastal Avaliku Halduse Rahvusvahelises Instituudis Pariisis. Diplomaatilisel tööl on ta alates 1991. aastast, mil ta asus tööle Eesti saatkonnas Helsingis. Aastatel 1993–1995 töötas Sven Jürgenson Eesti saatkonnas Viinis. 1995–1996 oli ta välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeoleku büroo juhataja ning poliitikaosakonna juhataja asetäitja. Aastatel 1996–1998 töötas Sven Jürgenson välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektorina, olles samal ajal Tallinnas resideeriv Eesti suursaadik Türgis. Aastatel 1998–2000 oli ta Eesti suursaadik ÜRO juures ning 2000–2003 oli Jürgenson Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides. Aastatel 2003–2006 oli Sven Jürgenson välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler ning 2006–2010 töötas Jürgenson Presidendi Kantseleis välisnõunikuna. Alates 2010. aastast oli Sven Jürgenson Eesti suursaadik Prantsusmaal ning 2011. aastast ka suursaadik Monacos ja 2014. aastast Tuneesias.

Jürgenson räägib inglise, saksa, prantsuse, soome ja vene keelt. Ta on abielus ja kolme lapse isa.

Tagasi üles