Rahvastikuregistrit hallanud Andmevara läheb enampakkumisele

Serverid.

FOTO: SCANPIX

Siseministeerium saatis valitsusele kinnitamiseks ettepaneku müüa kirjalikul enampakkumisel senini muuhulgas rahvastikuregistrit arendanud riigiettevõtte Andmevara AS umbes 850 000 euro suuruse alghinnaga, rahvastikuregistri pidamine läheb üle siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele (SMIT).

Ettevõtte müük võiks siseministeeriumi varade asekantsleri Riho Kupparti sõnul lähiajal toimuda. «Kui nüüd valitsus otsustab kas 27. [augustil] või sellele järgneval nädalal, siis me hakkame seda ette valmistama.»

Kuivõrd riigifirma Andmevara teenuste portfellist on praegu riigivõimu teostamiseks või avaliku eesmärgi täitmiseks strateegiliselt olulised vaid rahvastikuregistri töötlemise ja mõned kohalikele omavalitsustele suunatud teenused, mis moodustavad kokku äriühingu käibest vähem kui poole, peab siseministeerium Andmevara müüki otstarbekaks.

Nende kõrval pakub AS Andmevara avatud turule suunatud teenuseid, näiteks IT majutust, tarkvaraarendust ja digitaliseerimist. Viimati nimetatud teenuste klientide hulgas on samuti riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kuid siseministeeriumi hinnangul ei pea nimetatud teenuste osutamiseks Andmevara olema riigi äriühing.

Siseministeeriumi haldusalas on kaks eraldiseisvat ja osaliselt teineteist dubleerivat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia organisatsiooni – AS Andmevara ning SMIT. Viimane on siseministeeriumi hallatav riigiasutus, mille eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamine ja haldamine. Arvestades eeltoodut, on ministeeriumi hinnangul mõistlik viia riigile pikaajalist strateegilist huvi pakkuvad teenused SMITi. Pärast seda ei ole Andmevara enam riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil vajalik ning riigil on otstarbekas oma osalus AS-is Andmevara võõrandada.

Kupparti sõnul on plaanis ettevõte enampakkumisele panna umbes 850 000 euro suuruse alghinnaga, peale seda kui jaotamata kasum on dividendideks välja makstud. «Dividendidena on mõistlik välja võtta seni akumuleeritud kasumi mahus umbes 850 000 eurot. Sellel aastal on valitsus ettevõttest juba võtnud 550 000 eurot.»

Redgate Capital hindas Andmevara aktsiate harilikuks väärtuseks 30. juuni seisuga 1,9 kuni 2,3 miljonit eurot. Väärtuse hinnangu eelduseks on, et Andmevara ei maksa enam enne võõrandamistehingut aktsionäridele dividende ega tee aktsionäridele omakapitali arvelt muid väljamakseid.

Dividende on mõistlik välja maksta, sest Kupparti sõnul hindamist läbiviinud Redgate Capitaliga sõlmitud leping näeb ette, et siseministeerium maksab nõustajale teenustasuna 2,25 protsenti müügihinnast.

Kupparti hinnangul võiks Andmevarale alghinnaga või üle selle ostja leiduda. «Ettevõte on likviidne, sellel on kliendiportfell, ettevõttel on mõned tegevusalad, millel on potentsiaali mitte ainult Eestis vaid ka välismaal – näiteks digiteerimisteenus. Mina hindan küll, et kui see ettevõte alles jääb – seal on vaid paarkümmend inimest -, et kui vaeva näha, on seda raha võimalik saada küll.»

AS Andmevara pakub registrite, andmebaaside ja infosüsteemide pidamise, arendamise, majutamise, rakendustarkvara hoolduse ja infoteenuste ning klienditoe osutamise ning andmekogude digitaliseerimise teenuseid. Valdava osa äriühingu klientidest moodustavad riigiasutused ja kohalikud omavalitsused.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles