Linn müüs Kopli liinid, ehitustööd algavad järgmisel aastal

Kopli liinid

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus kinnitas täna Kopli liinide müügi Fund Ehitusele. Ehitustööd algavad juba järgmisel aastal.

Tallinna linnavalitsus otsustas sõlmida OÜ-ga Fund Ehitus Kopli liinide müügilepingu. Ostja omandab Kopli liinide ala kinnistud hinnaga 1 900 100 eurot. Arendaja plaanib kogu Kopli liinide ala valmis ehitada 12 aasta jooksul, ehitustööd algavad juba järgmisel aastal.

Fund Ehitus kohustub oma vahendite arvelt valmis ehitama kinnistute teenindamiseks vajalikud tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajama üldkasutatava haljastuse.

Mere äärde ehitatakse promenaad

FOTO: Raepress

Ettevõtte esitatud lõplikus pakkumises on visiooniks arendada miljööväärtuslikus Kopli piirkonnas turvaline ja peresõbralik terviklik elukeskkond, mis on eriti sobiv noorperedele. Planeeritav investeeringu maht on kokku 55-65 miljonit eurot. Projekti arendamine toimub etappide kaupa.

Kopli liinidel on kavandatud selge kvartaalne hoonestus, mis võimaldab ala arendada etappide kaupa. Visioon näeb ette kahe- ja enamakorruselised korterelamud, elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Pakkumises on aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning olemasolevad munakivikattega teed säilitatakse. Parkimine on lahendatud kruntidel, hoonestuse maa-alustel korrustel ning osaliselt ka avalikel tänavatel. Rannale on ette nähtud promenaad, spordi- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad.

Ehitustööd on plaanitud kvartalite kaupa erinevate ajaperioodide jooksul

FOTO: Tallinna linnavalitsus

«Lõpuks ometi saame Kopli liinide müügile joone alla tõmmata,» ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk. «Kopli liinidele on arendajat otsitud juba kaheksa aastat. Kuigi huvilisi on olnud, on asi ikka ja jälle mingil põhjusel katki jäänud.»

Kopli liinide arendaja peab kinni pidama linna seatud nõudmistest – ehitama välja sealse elamuala koos taristuga – kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad jm. Arendaja peab välja ehitama ka avalikult kasutatava rannapromenaadi ja rannapargi ning koerte jalutusalad.

Vaade Sepa tänava väljakule

FOTO: Kuvatõmmis

«Arendaja peab arvestama sellega, et tegemist on miljööväärtusliku alaga. Elamud ei tohi oma suuruselt ületada seal seni asunud hooneid. Küll aga oleme loobunud nõudest, et uued majad peavad olema omaaegsete koopiad,» mainis Võrk.

Kopli liinide alal asuvate linnale kuuluvate kinnistute müügi kombineeritud enampakkumise korras otsustas Tallinna Linnavolikogu 13. juunil 2013.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles