Selgus superministeeriumi arhitektuurikonkursi võitja

Võidutöö «Valged».

FOTO: OÜ 2Torni

Endise rahandusministeeriumi kinnistule kavandatava mitme ministeeriumi ühishoone uue arhitektuurikonkursi võitis töö «Valged», mis kujutab kahte kõrget ühendatud valget hoonet.

Võidutöö «Valged» arhitektid on Kai Süda, Risto Parve ja Mait Väljas. Võidutöö puhul tõsteti esile selle minimalistlikku vormikeelt, selgust, lihtsust, intelligentset delikaatsust ja diskreetset väärikust.

«Ühendusgalerii ja peafassaadi materjalidega on õnnestunud luua optiline efekt. Head maitset lisab lihtne kaaremotiiv,» seisab žürii hinnangus. «Ajaloolisest aspektist lähtudes võib tõdeda, et pakutav maht ei konkureeri endise, kinnistul olnud hoonega ja jääb seega hea maitse piiridesse.»

Märgiti, et töö edasise arenduse käigus on vajalik täpsustada fassaadisüsteemi detailne lahendus, samuti tuleb täpsustada hoone peasissekäigu asukohta, kaaremotiivi, korrusplaane ning planeeritava hoone ja pargiala ühtivust.

Teise koha sai töö «Tõus ja mõõn», mille puhul toodi tugevusena välja hea mahuline lahendus. Žürii märkis, et võidutööna oleks olnud sellel potentsiaali, kui arhitektid oleksid enam tähelepanu pööranud peasissepääsu, ruumiplaneeringu, arhitektuurse kandeskeemi ja hoone nullkõrguse lahendamisele.

FOTO: OÜ 2Torni

Kolmas koht läks tööle «Pääsuke», mille puhul žürii märkis, et tegu on julge lahendusega. «Sarnaselt teise koha tööga on pakutud lahendus julge ja läbi mõeldud linnaruumi sobivuse seisukohalt ning näha on, et idee toetub põhjalikule analüüsile. Nõrkuseks võib lugeda ruumiplaneeringut ning fassaadielementide reaalset teostamise võimalust,» märkis žürii.

FOTO: OÜ 2Torni

Žüriisse kuulusid inimesed nii superministeeriumi ehitamisega tegelevast ettevõttest OÜ 2Torni kui ka Eesti Arhitektide Liidust.

Kokku laekus 11 kavandit, millest komisjon hindas kvalifitseerunuks 10. Žürii hindas «arhitektuurse lahenduse sobivust linnaruumi, lahenduse innovaatilisust ja võimet olemasolevat keskkonda väärtustada».

Tallinna linnaplaneerimise amet nõudis suve alguses, et enne rahandusministeeriumi hoone asemele ehitatava mitme ministeeriumi ühishoone ehituse algust tuleb läbi viia avalik arhitektuurikonkurss.

Nii korraldaski hoonestaja OÜ 2Torni eestvedamisel koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga arhitektuurse ideekonkursi.

Tagasi üles