Tallinna linn ja Viimsi vald sõlmivad jäätmealase koostöölepingu

Ohtlikud jäätmed.

FOTO: Meelis Tomson/Õhtuleht

Tallinna linn ja Viimsi vald sõlmivad koostöölepingu, mille eesmärgiks on Pärnamäe jäätmejaamas teenuste osutamine ka Viimsi valla elanikele. Viimsi vald kannab lepingu järgi 10% jäätmejaama opereerimise kuludest.

Elanikkonna teadlikkus jäätmete liigiti kogumisest ning üleandmise võimalustest paraneb ning jäätmejaamade külastatavus kasvab iga aastaga. Jaamad ei ole isemajandavad ning omavalitsused kannavad nende opereerimise kulud. Pärnamäe jäätmejaam asub Viimsi valla ning Tallinna linna piiril ning seda külastavad mõlema omavalitsuse elanikud. Puhtama elukeskkonna nimel on vajalik teha koostööd, seetõttu allkirjastavad Viimsi vald ja Tallinn koostöölepingu.

Jäätmete sorteerimine on seaduse järgi kohustuslik kõikides majapidamistes ning jäätmejaamade eesmärgiks on võimaldada elanikel sorteeritud jäätmed ära anda.

Jäätmejaamadest saadetakse sorteeritud jäätmed edasi käitluskohtadesse, kus neid võimalikult suures osas taaskasutatakse. Sarnaseid koostöölepinguid on Tallinna linn varasemalt sõlmitud ka Saue valla ning Saue linnaga Pääsküla jäätmejaama opereerimise osas. Saue vald ning Saue linn kannavad mõlemad 5% Pääsküla jäätmejaama opereerimise kuludest.

Pärnamäe jäätmejaam avati 2013. aastal ning seda opereerib Mittetulundusühing Keskkonnateenused. 

Lepingu kohaselt võetakse Pärnamäe jäätmejaamas Viimsi valla elanikelt tasuta vastu ühelt toojalt korraga kuni kuus sajaliitrist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni kuus sajaliitrist kotitäit rõivaid, töötlemata puitu (ei ole töödeldud värvide, lakkide vms), vanametalli, papp- ja kartongpakendeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, plastijäätmed, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, ühelt toojalt kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi, sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid), lehtklaasi, kasutuskõlblikku mööblit ning ohtlikke jäätmeid.

Lisaks saab tasu eest ära anda sortimata ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (nt kasutuskõlbmatut vana mööblit), rõivaid (kogus, mis ületab 0,6 m3), eterniiti, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis ületab 0,6 m3) ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid.

Tagasi üles