Postimees teeb otseülekanded Tartu ülikooli dekaanikandidaatide debattidelt

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Tartu ülikooli neljale valdkonnale valitakse septembri lõpus ja oktoobri alguses dekaane, kelleks pürgib üheksa inimest, Postimees teeb dekaanikandidaatide debattidelt neli otseülekannet.


Sotsiaalteaduste valdkonna dekaanikandidaatide avalik debatt toimub neljapäeval, 17. septembril kell 13 Lossi 36 auditooriumis 215. Ametikohale kandideerivad majandusteaduskonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna esindajana rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg. Debatti juhib Tartu ülikooli väitlusklubi liige Erik Haamer. Valdkonna dekaan selgub 29. septembril.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaadi kohtumist valdkonna töötajate ja üliõpilastega saab otseülekandes jälgida esmaspäeval, 21. septembril kell 16.15 või vaadata kohapeal Jakobi 2 ringauditooriumis. Dekaaniks kandideerib ainsana filosoofiateaduskonna dekaan, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Arutelu ja diskussiooni juhib Tartu ülikooli üliõpilaskonna esimees Martin Noorkõiv. Dekaan valitakse 28. septembril.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaatide debatt toimub esmaspäeval, 28. septembril kella 10-12 Puusepa 8 Linkbergi auditooriumis. Dekaaniks pürgib kolm inimest - arstiteaduskonna residentuuriprodekaan, sisehaiguste propedeutika professor Margus Lember, arstiteaduskonna õppeprodekaan, meditsiinilise mikrobioloogia vanemteadur ja dotsent Tõnis Karki ning patofüsioloogia professor ja füsioloogilise genoomika juhtivteadur Sulev Kõks. Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan valitakse 30. septembril.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanikandidaatide debati otseülekannet saab vaadata teisipäeval, 29. septembril kell 16.15 või kohapeal Omicumis, Riia 23b-105. Dekaaniks kandideerivad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaan, keemilise füüsika professor Peeter Burk, ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor, geoloogia vanemteadur Leho Ainsaar ning matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaan, programmeerimiskeelte semantika professor Varmo Vene. Dekaan valitakse 1. oktoobril.

Dekaanide valimiseks on moodustatud valimiskogud, kuhu kuuluvad valdkonna akadeemilised töötajad, kelle töökoormus õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogude liikmed on ka üliõpilased, kes kuuluvad valdkonna nõukogudesse ja valdkonna instituutide ja kolledžite nõukogudesse.

Tartu ülikooli senat kinnitas tänavu aprillis ülikooli uue akadeemilise valdkondliku struktuuri, kus instituudid ja kolledžid koonduvad nelja valdkonna alla – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, meditsiiniteaduste valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond ning sotsiaalteaduste valdkond. Uued dekaanid astuvad ametisse 1. jaanuaril 2016, mil ülikooli akadeemilised üksused jätkavad tööd uues struktuuris.

Dekaani kandidaatide hulgas on mitmed oma eriala tunnustatud eksperte ja ühiskonnas aktiivseid kaasarääkijaid.

«Kõik esitatud  kandidaadid on võimekad juhid. Tõsine suhtumine dekaanide valimisse näitab, et ülikool on valdkondlikule elukorraldusele üleminekuks sisuliselt valmistumas,» sõnas Tartu ülikooli rektor Volli Kalm, rõhutades, et uutel dekaanidel on ülikooli juhtkonna liikmeina ja valdkonna akadeemiliste liidritena oluline roll ja vastutus erialadevahelise ühistöö tugevdamisel ja ülikooli tasakaalustatud arengu juhtimisel.

Tagasi üles