Liiva kalmistu ebaseaduslik prügimägi on likvideeritud

Tallinna linnavalitsus koristas linnale kuuluvalt Liiva kalmistult sealse ebaseadusliku prügimäe, kokku umbes 28 tuhat kuupmeetrit jäätmeid.

Liiva kalmistu keskel asuvale platsile oli aastate jooksul tekkinud tõeline prügimägi, mis sisaldas lisaks haljastusjäätmetele kõikvõimalikke muid jäätmeid alates olmejäätmetest kuni rehvide ja vana mööblini. Tänaseks on keskkonnainspektsiooni üks mahukamaid jäätmealaseid ettekirjutusi täidetud ja prügimägi likvideeritud.

«Menetluse käigus selgus, et Liiva kalmistule toodi  ka teiste Tallinna kalmistute jäätmeid, lisaks sellele tõid jäätmeid kõrvalised isikud. Näiteks leidsime ühel kontrollimisel kalmistu prügihunnikust terve koorma  tomativarsi, mis ilmselgelt pärinesid kusagilt mujalt,» märkis keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja asetäitja Tarmo Tehva.

Prügimäe paksus oli lõpuks kohati kuni viis meetrit ja enamgi. Jäätmehunnik sisaldas hulgaliselt kilet ja plastjäätmeid, nii et see ei erinenud visuaalselt väga palju tavaprügilast.

Aerofotode järgi ladestati põhiline kogus jäätmeid aastatel 2000 kuni 2008, ehk siis pärast seda, kui Tallinna kalmistuid hakkas haldama linnavalitsuse allasutus Tallinna Kalmistud.

Kuna jäätmed olid ladestatud Liiva kalmistule ebaseaduslikult, tuli need sealt likvideerida. Pealegi kaasnes sellega põhjavee reostumise oht, sest jäätmehunnik paiknes katmata pinnasega alal ja ei olnud täpselt teada, milliseid jäätmeid see sisaldas.

Seaduse järgi lasub koristamise kohustus saastajal või kui seda ei suudeta tuvastada, siis maaomanikul. Sellest tulenevalt tegi keskkonnainspektsioon Tallinna linnavalitsusele 2011. aastal ettekirjutuse, andes jäätmete kõrvaldamiseks aega kaks aastat.

«Päris ettenähtud tähtajaks ei õnnestunud jäätmeid koristada, aga pärast viimase hoiatuse tegemist 2014. aasta lõpus teatas linnavalitsus, et likvideerib jäätmed 2015. aasta jooksul. Selle nädala alguseks olid jäätmed koristatud ja plats puhas. Praegu ootame veel Tallinna linnalt jäätmete käitlemist tõendavate dokumentide esitamist,» ütles Tehva.

Tagasi üles