iDeal kampaania

Võltsimissüüdistus tõi raha tagasimakse nõude

Hambaarst. Illustratiivne foto.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

PRIA nõuab Lääne-Nigula vallalt tagasi üle 30 000 euro Risti tervisekeskuse ehitusele kulunud toetust. 

Peale selle jääb vald ilma võimalusest tuleval aastal ükskõik missugust Leader-programmi toetust saada. Raha ise tuleb tagasi maksta oktoobri lõpuks. Et Risti valda enam ei ole, esitas PRIA nõude Lääne-Nigula vallale, kirjutab Lääne Elu.

Risti vald taotles tervisekeskuse ehituseks Leader-toetust aastal 2011. Tervisekeskus oli toonase valla aasta suurim investeering: seal asub apteek ning pere- ja hambaarsti kabinet.

PRIA väitel on Risti vallavalitsus toetuse välja petnud. PRIA on seisukohal, et Risti vallavalitsus esitas 2011. aastal tahtlikult valeandmeid ja võltsis suurema toetuse saamiseks hinnapakkumisi. Ka rikkus vald PRIA väitel hanke nõudeid, kui sõlmis parima pakkuja asemel töölepingu osaühinguga Haapsalu Restauraator, kelle pakkumus oli tegelikult teine, mitte esimene, nagu näidati PRIAle esitatud taotluses.

Nii ongi PRIA teinud järelduse, et «Risti vallavalitsus ei ole kasutanud raha säästlikult ja otstarbekalt ning jättis madalama hinnaga pakkujaga hankelepingu sõlmimata», ning küsib toetuse tagasi.

Väidetavalt muutis Risti vallavalitsus toonase vallavanema Rein Kruusmaa isikus hankele esitatud pakkumusi, mõne pakkumuse hind tõusis, mõnel langes. Vallavanem esitas PRIAle muudetud pakkumused. Üks pakkumus on PRIA dokumentides «tegelikust» üle 20 000 euro kõrgem, võitjaks kuulutatud Haapsalu Restauraatori hinnapakkumus aga üle 700 euro madalam. Hanke võitjaks tunnistas Kruusmaa ettevõtte, kes ei teinud esialgu kõige soodsamat pakkumust.

Rein Kruusmaale on esitatud kriminaalsüüdistus soodustuskelmuses, ametialases võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises seoses tervisekeskuse ehitusega. Kohtus tuleb asi arutusele tuleva aasta veebruaris. PRIA tagasinõue põhinebki kohtumaterjalidel.

Kruusmaa ütles Lääne Elule, et jääb juba varem öeldud sõnade juurde: protseduurides võib ta olla eksinud, aga tahtlikult või omakasu nimel ei ole ta seadust rikkunud. Kruusmaa sõnul oli tema eesmärk, et saavutataks võimalikult kvaliteetne tulemus. «Mul ei ole kunagi olnud tahtlust petta,» ütles Kruusmaa.

Rahanõuet Lääne-Nigula vallale peab Kruusmaa ennatlikuks: esitatud süüdistus ei ole kindlasti piisav alus raha tagasi nõuda, leiab Kruusmaa. «Mind hämmastab, et PRIA on võtnud endale kohtuvõimu rolli ega vaevu ära ootama kohtulahendit,» märkis Kruusmaa.

Lääne-Nigula vald PRIAle raha tagasi maksma ei kiirusta. Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et kavatseb tuleval nädalal esitada PRIAle vaide. Lõhmuse sõnul on PRIA nõudega kiirustanud ja tuleks ära oodata kohtulahend. 

Eriti ebaõiglaseks peab Lõhmus PRIA otsust arvata Lääne-Nigula vallavalitsus 2016. aasta Leader-toetuste saajate hulgast välja, nii et vallavalitsusel ei ole võimalik sealt tuleval aastal raha taotleda.

PRIA eile Lääne Elule täpsemaid kommentaare ei andnud. PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Ene Tulp kinnitas, et tagasinõue on saadetud, aga kriminaalasjaga seotusest tulenevalt PRIA nõude detaile ei kommenteeri.

Tagasi üles