Postimees teeb otseülekande naistevastase vägivalla konverentsilt

Postimees teeb otseülekande teisipäeval ja kolmapäeval Tallinnas Kumu auditooriumis toimuvalt konverentsilt, mis keskendub naistevastase vägivalla probleemile Eestis ja Euroopas.

Eri riikide akadeemilised uurijad ja selle valdkonna spetsialistid annavad ülevaate teoreetilistest käsitlustest ja uuringutest, mis aitavad mõista, miks naised langevad vägivalla ohvriks, samuti tutvustatakse tõhusaid meetodeid naiste ohvristumise vähendamiseks ja noorte vägivallaennetuseks.

Konverents lõpetab samanimelise Euroopa Komisjoni fondist PROGRESS rahastatud projekti, mille viisid läbi justiitsministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium, politsei- ja piirivalveamet, naisühenduste ümarlaud ja noortekeskuste ühendus.

Projekti raames korraldati poistele ja tüdrukutele mõeldud naistevastase vägivalla ennetamise koolitusi, interaktiivseid seminare maakondades, meediakampaania «Ava silmad» ning käesolev rahvusvaheline konverents. Projekti eesmärk on suurendada mõlemast soost noorte teadlikkust naistevastase vägivalla esinemisest Eestis, et nad ei satuks vägivallamustrisse ega võtaks omaks ohvri ega vägivallatseja rolli. Projekti keskmes on perevägivald, seksuaalkuriteod ja vägistamine.

Konverentsi ajakava

Esimene päev

9.30 Avasõnad. Lavly Perling, riigi peaprokurör, Ilmar Raag, kampaania „Ava silmad“ kõneisik

9.50 Konverentsi ja esimese päeva tutvustus

Moderaatorid Laidi Surva (justiitsministeerium) ja Christian Veske (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)

Ettekannete I osa. Kuidas seletada vägivalda, mis on suunatud naiste vastu?

10.10 «Kuidas mõjutab kool vägivallaga seotud teadmisi, hoiakuid ning käitumist?» Vappu Sunnari, Oulu ülikool

10.50 «Noorte vägivallakogemus elukaare jooksul» Darrick Jolliffe, Greenwichi ülikooli kriminoloogia keskus

11.30 «Laste kokkupuuted perevägivallaga» Jane Callaghan, Northamptoni ülikool

12.10–13.10 Lõuna

Ettekannete II osa. Naistevastase vägivalla levik, sellega seotud teadmised ja hoiakud

13.10 «Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksi ülevaade» Helena Morais Maceira, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

13.50 «Naistevastase vägivalla käsitlus Euroopas» Sami Nevala, Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

14.30–15.00 Kohvipaus

15.00 «Noorte kokkupuuted vägivallaga Eestis» Anna Markina, Tartu ülikooli avaliku õiguse instituut

15.30 «Naistevastase vägivallaga seotud teadmised ja hoiakud Eestis» Kadri Soo, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

16.00 «Vägivalla soolised erinevused õpilaste ja täiskasvanute kirjeldustes» Elo-Maria Roots, Tallinna ülikooli kasvatusteaduste magister

16.30–16.45 Päeva kokkuvõte

Teine päev

8.50 Päeva tutvustus

Moderaatorid Laidi Surva (justiitsministeerium) ja Christian Veske (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)

Ettekannete III osa. Ahistav jälitamine

9.00 «Ahistav jälitamine ja vägivald – kui tõhusalt saab neid lahendada õigusaktidega?» Marijke Malsch, Hollandi kuritegevuse ja korrakaitse uuringute instituut (NSCR)

9.30 «Ahistava jälitamise näited Eestis» Margit Pärn, Lõuna ringkonnaprokuratuur, Helen Sööl, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond/pereterapeut

Ettekannete IV osa. Naistevastase vägivalla ennetus

10.10 «Noortele mõeldud vägivallaennetuse raamistik Eestis: põhisuunad ja uued sihid» Kadri Ann Salla, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond

10.30 «Tõenduspõhised ennetusprogrammid paarisuhtevägivalla ennetamiseks noorte seas» Sian Hawkins, Women’s Aid

11.00 «4 R programmi raames välja töötatud noorte suhtlemisoskuste teemalise arvutimängu Mood City tutvustus» Sabrina Reggers, Belgia Limburgi provints

11.40 Programmi PROGRESS projekti «Kasvatades vägivallavaba põlvkonda» tutvustus, Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond

12.00 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Tagasi üles