Riik kavatseb maksta kahes koolis IB-õppe tagamiseks 450 000 eurot

Miina Härma gümnaasium.

FOTO: Kertu Kula

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) taotleb valitsuse reservfondist 450 000 eurot, et maksta kinni Tallinna Inglise kolledžis ja Tartu Miina Härma gümnaasiumis tehtud remont rahvusvahelise IB-õppe kestlikkuse tagamiseks.

Ministeerium soovib, et valitsuse reservist eraldataks Tallinna linnale 231 102 eurot Inglise Kolledži ning Tartu linnale 221 900 eurot Miina Härma Gümnaasiumi õpikeskkonna vastavusse viimiseks IB-õpet litsenseeriva organisatsiooni IBO nõuetega ja seeläbi IB-õppe jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Tallinna Inglise kolledžis (TIK) ehitati koolihoone pööningukorrus ümber õpperuumideks. Sellega sai TIK oma kasutusse lisaõpperuumid, mis võimaldavad IB kolme õppeprogrammi täiemahulist rakendamist. Tööde käigus projekteeriti ja ehitati evakuatsiooni lisaväljapääsud, tugevdati vahelagesid, korrastati fassaade ning uuendati katusekonstruktsioone ja vahetati välja katusekate.

Tartu Miina Härma gümnaasium (MHG) kavandab IBO põhikooli vanueastme (MYP) õppekava akrediteerimise taotlemiseks kaasajastada õpikeskkonda, eelkõige leevendada ruuminappusest tingitud probleeme avatud õpiruumi keskuste rajamisega.

Teise ja kolmanda korruse koridori plaanitakse luua IB õpilaste tarbeks neli õpipesa, kus saavad õppida nii alg-, põhi-, kui ka keskkooli vanuseastme väikerühmad, milles on 2-10 õpilast. Ruumide väiksuse tõttu sobivad need ainult IB õppeks ning neid ei ole võimalik kasutada siseriikliku õppekava õppurite õpetamisel, kus õpperühmad on oluliselt suuremad.

IB programmid on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavad, mille on välja töötanud International Baccalaureate Organization (IBO).

IB-õpet antakse Eestis riigi täiendaval toel Tallinna Inglise kolledžis ja Tartu Miina Härma gümnaasiumis. Haridusministeeriumil on Tallinna linnaga TIK-i osas ja Tartu linnaga MHG osas sõlmitud IB-õppekava rakendamise riigipoolseks toetamiseks halduslepingud, mille alusel omakorda sõlmitakse iga-aastased riigieelarvelise eraldise lepingud.

Riik lähtub rahvusvaheliste õppekavade toetamisel põhimõttest, et rahvusvahelised õppekavad on üldjuhul ja eelkõige suunatud välismaalt Eestisse tööle tulnud isikute lastele, kelle puhul on Eesti huvi pakkuda neile siin kvaliteetset rahvusvahelist üldharidust.

Tagasi üles