Interaktiivne kaart: millised Tallinna koolid kasvavad, millised kahanevad?

Peruu kodanikku kahtlustatakse Tallinna koolilaste ahistamises.

FOTO: SCANPIX

Tallinna haridusamet teeb igal aastal statistikat õpilaste liikumiste kaardistamiseks. Postimees uuris, milliste pealinna koolide õpilaste arv kasvas ja millistel kahanes.

FOTO: Andres Teiss

.

Kaardil on näidatud kõik Tallinna koolid. Värvid näitavad õpilaste arvu muutust võrreldes eelmise aastaga.

Gümnaasiumisse astujate arvus kaotasid võrreldes eelmise aastaga enim Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (112 õpilast), Tallinna Mustamäe Gümnaasium (26 õpilast) ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (25 õpilast). Võrreldes eelmise aastaga tuli enim gümnasiste 10. klassi juurde Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis (34 õpilast), Lasnamäe Gümnaasiumis (28 õpilast) ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis (18 õpilast).

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Heiki Kiidli õpilaste vähenemise pärast muret ei tunne. «Kurvastamiseks pole põhjust. Meid oligi eelmine aasta liialt palju, alustasime uut e-õpet. Sellest johtuvalt oli huvilisi hästi palju,» ütles Kiidli. «Sellel aastal vähendasime klassikomplekte, sest selline mass ei olnud arukas. Ma arvan, et me saame kenasti hakkama. Õpilaste arv on selline, mis mida olemegi planeerinud.»

Õpilaste arvu kasvuga paistis silma Tallinna Mustjõe Gümnaasium, kus on alates sellest õppeaastast kaks õppesuunda – humanitaarsuund ja reaalsuund. Ehk just seetõttu kasvas õpilaste arv, leiab kollektiiv.

Humanitaarsuunitlusega grupis õpetatakse inglise keelele lisaks prantsuse, saksa, soome keelt. Tähelepanuväärsed õppeained on draama ja teater, keel ja ühiskond. Reaalsuunitlusega grupis on rohkem tunde matemaatikas, on ka majandusaluste ja programmeerimise aluste tunnid. Mõlemas grupis on karjääriõpetus, kus tegeldakse tulevase elukutse suundade teadvustamisega.

Gümnasiste alustas enim täiskasvanute gümnaasiumites, ent tavakoolidest alustas Gustav Adolfi Gümnaasiumis 146 õpilast, Tallinna 32. Keskkoolis 131 õpilast ja Tallinna Reaalkoolis 114 õpilast. Vähim oli õpilasi Tallinna Juudi Koolis (21 õpilast),  Pääsküla Gümnaasiumis (32 õpilast) ja Ehte Humanitaargümnaasiumis (33 õpilast)

Kõige rohkem alustas 1. klassi õpilasi Läänemere Gümnaasiumis

Esimestesse klassidesse astus möödunud aastast oluliselt vähem õpilasi Tallinna Juudi Koolis (17 õpilast), Tallinna Mahtra Põhikoolis (16 õpilast) ja Karjamaa Põhikoolis (14 õpilast). Õpilaste arvu suurenemise osas paistis silma Lasnamäe Gümnaasium (61 õpilast). Lasnamäe koolile järgnesid Merivälja kool (32 õpilast) ja Tõnismäe Reaalkool (29 õpilast).

Tallinna Juudi Kooli direktor Igor Lirismani sõnul alustas Tallinna Juudi Koolis sel õppeaastal ainult üks 1. klass, kuigi varasemalt on neid vastu võetud kaks. Õpilaste arvu vähenemine oli tingitud asjaoluga, et koolis on puudus klassiruumidest ja üldkasutatavatest ruumidest.

«Käesoleval õppeaastal soovijaid olid palju ja me võiksime avada 2 esimesest klassi, vaid ruumide kitsus ei võimalda seda teha. Vaatamata sellele õpib koolis 354 õpilast, mis on rohkem, kui eelmistel aastatel,» selgitas Lirisman. Tallinna Juudi Kool asub ajaloolises 1924.a.  Juudi Gümnaasiumiks ehitatud hoones.

Merivälja Kooli direktori Kaja Laanmäe sõnul on nende kooli õpilaste arv kasvanud, sest hinnatakse sealset keskkonda. «Eks me asume vaikses kõrvalises piirkonnas, eemal kesklinna kärast ja seetõttu on ka lapsed rahulikumad. Hinnatakse seda, et kooli saab tulla jalg- või tõukerattaga, väga suurt liiklust meil pole. Enamuses on piirkonna lapsed, nad ei pea oma vanemaid järele ootama, saavad ise peale tunde koju minna,» selgitas Laanmäe

Merivälja koolis on kaasaegne keskkond. «Meil on teist aastat ilus suur spordisaal, kohe hakkame ka ujulat ehitama ja pea kõikides klassides on SMART tahvlid. Meie koolikeskkond on kaasaegne. Koolimaja hoitakse,» ütles Laanmäe

«Meil on toredad lapsed, toredad õpetajad ja kui ka lastevanematele meeldib, siis see info jõuabki nende suu läbi laiadesse ringkondadesse, nii meie õpilaste arve kasvabki!,» ütleb Laanmäe lõpetuseks.

Kõige rohkem alustas 1. klassi õpilasi Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (170 õpilast), Lasnamäe Vene Gümnaasiumis (145 õpilast) ja Lasnamäe Gümnaasiumis (145 õpilast). Vähim lapsi alustas oma kooliteed Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis (5 õpilast), Lasnamäe Põhikoolis (16 õpilast) ja Tallinna Heleni Koolis (17 õpilast).

Suurim Tallinna kool on tänavu Tallinna 21. Kool, kus õpib 1264 õpilast. 21. Koolile järgnevad Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (1223 õpilast) ja Tallinna Läänemere Gümnaasium (1165 õpilast). Üle tuhande õpilasega on Tallinnas 9 kooli. Väikseimad koolid on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool (38 õpilast), Tallinna Heleni Kool (80 õpilast) ja Tallinna Kadaka Põhikool (161 õpilast).

Tagasi üles
Back