Galerii ja video: Kender viis kanepipooldajate allkirjad riigikokku

Kaur Kender andis täna petitsiooniga «Laske elada» kogutud allkirjad riigikogu esimehele Eiki Nestorile.

Kenderi kinnitusel koguti 1131 allkirja. Kollektiivse pöördumise esitamiseks riigikogule on vaja koguda vähemalt tuhat toetusallkirja. Toetusallkirja võib anna vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.

Pöördumise menetlusse võtmise otsustab riigikogu juhatus kuu aja jooksul. Seejärel esitab ta selle kindlale riigikogu komisjonile arutamiseks. 

Komisjon kutsub siis pöördumise esindaja komisjoni istungile selgitusi andma. Seejärel peab komisjon seisukoha võtma ja teavitama sellest ka pöördujaid.

Komisjon võib näiteks algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, korraldada avaliku istungi, edastada ettepaneku asjakohasele institutsioonile või valitsusele seisukoha kujundamiseks.

Aga pöördumise võib ka tagasi lükata. Näiteks siis, kui sarnast pöördumist on juba vähem kui kaks aastat tagasi arutatud. Ka siis võib pöördumise tagasi lükata, kui see ei ole ilmselgelt kooskõlas vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetega.

Kender ja tema kaasmõtlejad paluvad muuta narkopoliitika aluseid:

  • dekriminaliseerida kanepi kasutamine ja kasvatamine oma tarbeks alates 01.01.2016, kehtestada kanepi müügi riiklik regulatsioon ja kontroll;
  • anda viivitamatult amnestia kõigile kanepiga seotud süütegude eest süüdimõistetud isikutele;
  • kehtestada viivitamatult moratoorium kõigile kanepiga seotud süütegude menetlemisele;
  • töötada välja, võtta vastu ja viia ellu strateegia, mis on suunatud Eestis narkosurmade vähendamisele ja narkosõltlaste elu muutmisele inimväärsemaks;
  • töötada välja ja rakendada fentanüülisõltuvuse vastaseid meetmeid, nt heroiini asendusteraapia ja süstimistoad 01.01.2016.
Tagasi üles