Politsei- ja piirivalvekolledž paneb Murastes uksed kinni

Muraste kinnistu.

FOTO: Raigo Pajula

Sisekaitseakadeemia ja siseministeerium otsustasid sulgeda Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži, tegevused viiakse üle Paikusele.

Sisekaitseakadeemia taotleb Euroopa Liidu struktuurfondidest vahendeid oma õpikeskkonna parandamiseks, mille eelduseks on oma tegevuse parem korraldamine koos väiksemate halduskuludega. Akadeemia rektori Katri Raigi sõnul on sisekaitseakadeemias ühe kadeti kohta 60 ruutmeetrit kaetud pinda, kuid Eestis keskmiselt on ruutmeetrite arv rakenduskõrgharidusõppes 15 ruutmeetrit. «Selle taustainfo põhjal tuli akadeemial kaaluda, millisest oma asukohast loobuda,» selgitas Raik otsuse vajalikkuse tagamaid.

Liisk langes Muraste kahjuks

Rektor Katri Raigi sõnul toob Muraste õppeüksusest loobumine halduskulude kokkuhoiu 23 protsendi ulatuses. Ent see ei olnud Raigi hinnangul otsustamisel kõige kaalukam argument. «Siseministeeriumi ja akadeemia ühiskomisjon kaalus pikalt, kas õppetöö seisukohalt on perspektiivikam Paikuse või Muraste,» ütles Raik, lisades, et Paikuse võimaldab edasiarendusi autodroomi, taktikamaja ja välilasketiiru osas.

Ühtlasi on rektori öeldu kohaselt politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppeüksuse juurde võimalik üle tuua rajatised, mis on vajalikud piirivalvurite väljaõppeks. Muraste üksuse jaoks tähendab see aga sulgemisotsust.

Ka siseministeeriumi personalipoliitika osakonna nõunik Reelika Ein kinnitas, et heast õppekvaliteedist ja kaasaegsetest väljaõppetingimustest lähtudes ning õppeprotsessi sisu, olemasolevat ruumiprogrammi ja muud sellist arvestades on ministeerium nõus akadeemia arusaamaga, mille kohaselt oleks mõistlik koondada piirivalve ja politseikadettide õpe senise kahe õppeüksuse asemel ühte õppeüksusesse. «Samuti võimaldab see lõimida politsei- ja piirivalveõpet,» lisas Ein, kelle sõnul on Paikusel selleks paremad võimalused.

Suurem potentsiaal edasiarenguteks

Ein tõi Paikuse üksuse paremate väljaõppetingimustena näiteks sealse olemasoleva välilasketiiru, mida on planeeritava investeeringu abil võimalik arendada katusega kaetud ruumiks. Samuti nimetas ta Paikusel asuvat autodroomi, mida on kavas laiendada ning kus saab kadettidele luua võimalused libedarajal harjutamiseks nii suvel kui ka talvel.

 «Kolmas objekt, mille väljaarendamise võimalus kallutab otsust Paikuse kasuks, on taktikamaja laiendus,» ütles Ein, täpsustades, et praeguse kava kohaselt soovivad nad laiendada taktikamaja kümme korda, mille tulemusel kujuneks taktikalinnak, mida saab vajadusel ka edasi laiendada.

Paikusel kuulub sisekaitseakadeemiale 30 hektarit maad, millest praegu on kasutusel vaid pool. «Seega on Paikusel olemas ka märkimisväärsed laienemise võimalused, Muraste kinnistul on selleks võimalused piiratud,» nimetas Ein, lisades, et Muraste kinnistul on suures osas tegemist ehituskeeluvööndi ja Natura 2000 alaga, mis seab tema sõnul selged piirangud ka sealse kompleksi edasiarendamisele.

Kolimise aeg veel lahtine

Täpne ajaline plaan, millal politsei- ja piirivalvekolledž Murastes oma uksed sulgeb, on veel lahtine, sest nad alles ootavad Euroopa Liidu struktuurfondidest sisekaitseakadeemia renoveerimiseks rahastamise otsust. «Praeguse teadmise kohaselt jätkub Murastes õppetegevus koos alanud õppeaastaga veel vähemalt kolm õppeaastat,» kinnitas Ein.

Ka see, mis saab Muraste õppeüksuse hoonekompleksist peale nende väljakolimist edasi, on täna veel lahtine. «Kuna Murastes asuvat hoonekompleksi puudutavad muudatused võivad teostuda alles mitme aasta pärast, on sellest veel vara rääkida,» ei osanud Ein veel täna öelda, missugune saatus võib sealseid koolihooneid tulevikus ees oodata.

Riigikaitsesuunaline gümnaasium?

Kas sealse kompleksi tänaseks välja ehitatud riigikaitsealaste õppevõimalustega arvestades võiks ühe variandina kõne alla tulla seal riigikaitsesuunalise riigigümnaasiumi avamine?

«Meie sooviks on, et Muraste õppeüksus jääks ka edaspidi kasutusele julgeolekusse panustamise otstarbel,» jättis Ein sellele küsimusele vastates lootuse üles. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kommunikatsiooniosakonna konsultant Asso Ladva ütles, et HTM on siiani olnud seisukohal, et riigikaitseõpetus ei peaks olema vaid ühe kooli juurde koondatud, vaid olema võimalik kõikides gümnaasiumites ja kutsekoolides.

Tulenevalt valitsuse 2015−2019 tegevusprogrammis ettenähtust, on HTM-l laiapõhjalise riigikaitsekäsitluse õpetuse kontseptsiooni ja selle osana riigikaitse süvaõppega gümnaasiumi loomise otstarbekuse, alternatiivide ja maksumuse analüüsi koostamiseks aega kuni 2016. aasta 31. märtsini.

«Hetkel tegeleme kontseptsiooni lähteülesande koostamisega koostöös sise- ja kaitseministeeriumi esindajatega,» selgitas Asso. Seega on täna kindel vaid see, et Politsei- ja piirivalvekolledži Muraste üksust sulgemine ees ootab, ent seda, millal see juhtub ja mis sealsest hoonekompleksist edasi saab, näitab vaid aeg.

Tagasi üles
Back