Öine pressiteade ärritas Rahvaliidu keskkontorit

Rahvaliit.

FOTO: : kollaaž Katri Karing

Rahvaliidu sisepinged lahvatasid taas avalikkuse ette - täna öösel ajakirjanike postkasti laekunud Eestimaa Rahvaliidu nimel tehtud pressiteade võib tuua selle saatjale karistuse, välistatud pole ka väljaviskamine.

Rahvaliidu esimehe Juhan Aare tiiba kuuluva liikme Piret Aaviku meiliaadressilt saadetud teates väidetakse, et erakonna maakonnaühendustel on probleeme keskbüroo tööga, ja kirjeldatakse ka muid erakonna kitsaskohti.

Partei ametliku pressiesindaja Andres Raidi sõnul on Aavik saatnud teate välja temaga kooskõlastamata, ning see on lubamatu.

«Ta on võtnud sõna, saatnud välja Rahvaliidu pressiteateid, mis ei ole absoluutselt kooskõlastatud ja mis on inimesi desorienteerinud,» väitis Raid.

Kas algatatakse Aaviku erakonnast väljaviskamine või lahendatakse küsimus muul moel, seda pole pressiesindaja sõnul veel otsustatud.

«Tema käitumine on kaalumisel. Sellist asja ei saa lubada. Kui ta saadaks teateid enda nime alt – mina, Jaan Jalgratas, - siis nii palju kui kulub, aga mitte jumala pärast mõne organisatsiooni nimel,» rääkis Raid.

«Piret Aavik ei ole mitte keegi Rahvaliidus, vaid lihtliige.»

Tõrjuti hiljuti võimutüüri juurest

Samas juhtis Aavik alles hiljuti erakonna naisühendust Epp ning on olnud ka erakonna kontorijuhataja, esimesest ametist vabastati ta oktoobri lõpus, teisest peasekretär Lauri Vitsuti juhtimisel septembri alguses. Epu esinaise kohalt lahkumine tähendas automaatselt ka seda, et Aavik ei kuulu enam erakonna juhatusse.

Rahvaliidu viimane, 20. septembri volikogu umbusaldas ka Aaviku elukaaslast Uno Silbergi, kes tegutses seni volikogu esimehena.

Öösel vastu tänast Piret Aaviku saadetud pressiteates öeldakse, et teisipäeval kogunes Tartus Rahvaliidu maakonna- ja linnaühenduste esindajate nõupidamine, kus põhiküsimustena arutati parteikongressi ettevalmistamist, selle päevakorda ning kongressile esitatava uuendatud põhikirja muudatusettepanekuid.

«Pingelises õhkkonnas toimunud arutelu jooksul jõuti siiski ühisele seisukohale, et tulenevalt MTÜ seadusest peaks kongress toimuma selle päevakorra alusel, mille Rahvaliidu volikogu võttis vastu 30. augustil 2010. aastal toimunud koosolekul,» seisab teates.

Seoses kongressile esitatavate muudatustega Rahvaliidu põhikirjas keskenduti peamiselt erakonna juhatuse valimise reeglitele ja printsiipidele.

«Paljude maakonna- ja linnaühenduste arvates peaksid juhatuse tuumiku moodustama erakonna maakonna- ja linnaühenduste juhid,» märgitakse teates.

Partei büroo tegevus ärritab

Aaviku kirjas on väidetud ka, et päevakorra väliste teemadena kerkisid Tartu koosolekul korduvalt esile erakonna kiiresti süvenev lõhenemine ja paljude maakonnaühenduste rahulolematus Rahvaliidu büroo tegevusega.

«Teravat protesti on tekitanud Hiiumaa maakonnaühendusega toimuv, kus peasekretär koos keskbüroo töötajatega püüavad uusi liikmeid registreerida Rahvaliidu põhikirja ja kodukorra vastaselt. Samuti on rahulolematust ja hämmingut tekitanud Tallinna linnaühenduse konverentsi läbiviimine ja juhtorganite valimine,» seisab teates.

Teates on väidetud ka, et täna peab Tallinnas koosolekut Rahvaliidu juhatus, kus arutatakse Rahvaliidu volikogu ja kongressi kokkukutsumist, erakonna programmi ja valimisplatvormiga seonduvat ning maakonnaühendustest saabunud avaldusi.

Pressiteate lõppu on lisatud erakonna esimehe Juhan Aare nimi, täpsustamata, millised on esimehe seosed antud pressiteatega.

Tagasi üles