Pihl: taksodele tuleb kehtestada piirhinnad

Jüri Pihl.

FOTO: Peeter Langovits

Taksonduse korrastamiseks tuleks kõigepealt kehtestada sõidutariifidele piirhinnad, leiab Tallinna abilinnpea Jüri Pihl.


Tallinna röövellike hindadega taksodest räägitakse legende juba nii Lõuna-Eestis kui ka Lõuna-Soomes, rahulolematutest pealinlastest rääkimata. Au see meile ei tee, aga lahendused on käega katsuda.

Palju on räägitud niinimetatud piraattaksodest, kellel ei ole taksoveoluba ja kes ei maksa makse. Selliste ebaseaduslike taksoteenuse pakkujate vastu aitab järjepidev kontroll ja trahvimine. Sagedasem probleem on ebamõistlikult kõrget hinda küsivad taksod, kellel on enamasti olemas taksoveoluba ja nende hinnakiri, alates sajakroonisest sõidualustustasust, lõpetades viiekümnekroonise kilomeetrihinnaga, on kenasti akna peale kleebitud. Paraku ei ole siiani olnud seaduslikku alust ebanormaalselt kõrge hinna kehtestanud teenuseosutajat karistada.


Piirhind lahendab põhiprobleemi

Taksoteenuse korrastamiseks on esmajoones vajalik kehtestada sõidutariifidele piirhinnad. Olukorra parandamiseks on Tallinn teinud ettepanekud seadusandluse muutmiseks. Praeguseks on parlamendi menetluses uus Ühistranspordiseadus, mis annab kohalikele omavalitsustele lisaks juba olemasolevale bussihindade piirhinna kehtestamisõigusele võimaluse sama teha ka taksodele.

Tallinn on valmis uue Ühistranspordi seaduse jõustudes kohe taksoveoteenusele mõistlikud piirhinnad kehtestama. Kui riigikogu seaduse vastu võtab, siis peaks seadus jõustuma 2011. aasta 1. septembrist.

Mulle on jäänud tegelikult arusaamatuks, miks seni ei ole taksoveo piirhindade kehtestamise õigust kohalikele omavalitsustele antud ja kas selle taga on olnud osav lobitöö, isiklik huvi või ametnike rumalus.

2011. aasta esimesest juulist jõustub Tallinna volikogu määrus taksoautode tehnilise seisukorra kohta, mis loob võimaluse kõrvaldada taksoteenuse osutajate seast teenusepakkujad, kes osutavad taksoteenust selleks mitteettenähtud autoga. Selle regulatsiooni eesmärk ei ole taksojuhte kiusata, vaid tagada, et kliendid tunneksid end turvaliselt ning mugavalt. Seega ei tohiks järgmisest suvest enam liikvel olla taksosid, millesse istumisel peab klient mõtlema, kas ta määrib oma riided ära või ei.


Tõhus ja pidev järelevalve viib sihile

Ei ole saladus, et taksondusel hoiab silma peal ka kriminaalpolitsei, sest pealinna nn taksomaffial on olnud seoseid ka organiseeritud kuritegevusega. Selle tõsise probleemiga võitlemine on küll politsei ülesanne, kuid linna ja politsei koostöös on võimalik saavutada tulemus. Linna ülesanne ja võimalus on mõjutada hinnapoliitikat, korrastada seadusandlikku baasi ja teostada järelevalvet.

Taksoteenuse järelevalvet teostav Munitsipaalpolitsei amet on viimase aasta jooksul korrastanud juhtimisahelaid. Taksokontroll on nüüdsest eraldi allüksus ja allub otse ameti juhile. Suurendatud on patrullide arvu ning järelevalve taksonduse üle on saanud prioriteetseks tegevusvaldkonnaks. Pidevalt koolitatakse ametnikke, et nad kasutaksid kõiki seadusandlikke võimalusi, mis aitavad ebaausaid taksojuhte trahvida, et nad oma tegevuse jätkamisest loobuksid.

Järjepidev töö on viinud lõpuks ka Riigikohtu lahendini. Riigikohtu kriminaalkolleegium on leidnud, et isikutel, kellele ei ole väljastatud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid matkivat tunnust.

Seadusandluse korrastamine, tark ja tõhus järelevalve ning koostöö politseiga viib ajapikku kindlasti sihini, milleks on pealinnale vääriline taksoteenus. Sellised lahendused sünnivad aeglaselt, kuid on see-eest vettpidavad ja püsivad.
 

Tagasi üles