Rail Balticu Nabala trass ajas külavanemad Omanike Keskliiduga tülli

Rail Baltic.

FOTO: Peeter Langovits

Vaida ja Lagedi alevike ning Rail Balticu Nabala trassi äärde jäävate külade esindajad Jõelähtme, Kiili, Rae ja Kose vallas on sügavas hämmelduses Eesti Omanike Keskliidu avaldusest, mille kohaselt seni eelistatud trassikoridori jääb poole rohkem majapidamisi, kui selle läbiviimisel Nabalast.

Ühtlasi vastandatakse Eesti Omanike Keskliidu avaldustes põhjusetult inimest ja loodust, väidavad Harjumaa alevike esindajad. «Kuidas on võimalik, et organisatsioon tituleerib end omanike esindajaks, ent arvestab vaid ühe trassialternatiivi ääres elavaid inimesi ja teised unustab, kuigi neid on tegelikult sama palju?» küsis Lagedi alevikuvanem Tea Sõlg.

«Võrdlustulemused on avalikud,» täiendas Vaida Alevikuseltsi liige Peeter Böckler. «Niinimetatud Nabala trass möödub Vaidast ning Lagedilt, kus elab kokku 1800 inimest, kes jääksid Nabala-Tuhala looduskaitseala poolitava trassi mõjualasse. Sellele lisanduvad külad Jõelähtme, Kiili, Rae ja Kose vallas.»

Nende sõnul tuleb arvestada ka sellega, et Nabala-Tuhala looduskaitseala läbiv trass kulgeb ka üle Rebala muinsuskaitseala, seega jääb Harjumaa osas lisaks inimestele rongi teele lausa kaks kaitseala. Lisaks ei jäta Eesti Omanike Keskliidu soovitatud trass võimalust ka kohaliku transpordi arendamiseks.

MTÜ Avalikult Rail Balticust väitel kinnitavad trassialternatiivid numbrites, et Nabala trassi mõju inimasustusele on võrdväärne hetkel eelistatud trassiga, lisandub veel korvamatu kahju looduskeskkonnale ning lisaks ei looda võimalust kohaliku transpordi rajamiseks.

Trasside võrdlus

* Likvideeritavate hoonete arv: Nabala trassil viis hoonet ja praegu eelistatud trassil seitse hoonet.

* Hooneid 350-meetrises trassikoridoris on Nabala trassil 176 ja eelistatud trassil 191. Nabala trassi mõjutsooni jäävad ka Vaida ning Lagedi alevikud, kus elab kokku ca 1800 inimest

* Nabala trass ei ole lühem: läbi Nabala kulgeva tee pikkus Harjumaal on ligi 68 kilomeetrit, konsultandi poolt eelistatud trassi pikkus on 66 kilomeetrit. Olemasolevas raudteekoridoris paikneva trassi pikkus Harjumaal on kokku 61 kilomeetrit. See kulgeb läbi Liiva ja Männiku kuni Sakuni ja edasi mööda trassi 16B.

* Hetkel eelistatud trass loob võimaluse tulevikus välja arendada kohalik linnalähiliiklus Tallinna ning selle satelliitasulate vahel.

Allikas: MTÜ Avalikult Rail Balticust

Tagasi üles