Pedofiilia eest karistust kandev Meola ei pääsenud vabadusse

Toomas Meola

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest vanglakaristust kandev Toomas Meola peab trellide taga edasi olema, selgus esmaspäeval, kui riigikohus ei võtnud tema kaitsja määruskaebust menetlusse.

Tartu maakohtu Jõgeva kohtumaja leidis augustis, et Meola ennetähtaegne vabastamine oleks praegu ennatlik. Ka Tartu ringkonnakohus jättis mehe trellide taha ning kuna riigikohus ei võtnud esmaspäeval Meola kaitsja kassatsioonkaebust menetlusse, tuleb mehel vanglas karistust edasi kanda.

Harju maakohus mõistis varem Toomas H. Liivi nime kandnud Meola 2013. aasta 13. septembril süüdi lapsporno hoidmises, üleandmises ja muul moel kättesaadavaks tegemises ning alla 14-aastase kaasamises oma sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil ning määras talle nelja-aastase vangistuse. Karistusaja alguseks luges kohus 2012. aasta 30. oktoobri, mil politsei Meola  kinni pidas. Ühtlasi konfiskeeris kohus Meolalt 8700 eurot, 300 USA dollarit ja 100 Rootsi krooni.

Meola pidas talle määratud nelja-aastast vanglakaristust liialt karmiks, prokurör seevastu leidis, et vangistusaeg peaks olema veelgi pikem, mistõttu sai vaidlus jätku Tallinna ringkonnakohtus. Teise astme kohus jättis siiski maakohtu lahendi jõusse.

Seejärel esitas Meola kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei saanud aga menetlusluba ning see tähendas Meola süüdimõistmise ja karistamise lõplikku jõustumist.

Meolat süüdistati selles, et aastail 2010-2012 ostis, müüs ja vahendas ta erinevate veebilehtede kasutajakontode kaudu raamatuid, fotosid, ajakirju ja kalendreid, mis kujutavad nooremaid kui 18-aastaseid isikuid pornograafilises situatsioonis ning nooremaid kui 14-aastaseid erootilises või pornograafilises situatsioonis.

Samuti süüdistas prokuratuur Meolat selles, et ta kaasas ühe alla 14-aastase lapse korduvalt oma sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil.

Aastal 2006 karistas Harju maakohus Meolat laste peksmise, lastega sugukire vägivaldse rahuldamise ning lastest pornopiltide ja -filmide tegemise eest reaalse kolme aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega. Tartu maakohus otsustas 2008. aasta novembris vabastada Meola enne tähtaega karistuse kandmisest ning mees pääses sama aasta detsembri alguses vabadusse.

Kohus leidis tookord Meola vabastamisotsust langetades, et nii Harju maakohtu otsusest nähtuvast kuritegude toimepanemise iseloomust kui ka kinnipeetava iseloomustusest ja kriminaalhooldaja arvamusest tulenevalt vajab Meola ravi. Kohus leidis, et kriminaalhooldusametniku järelevalve ja kontrolli all, juhendamisel ja suunamisel on Meola sulandumine ühiskonda efektiivsem ja mõjusam.

Tollase süüdistuse järgi kasutas Meola aastate jooksul seksuaalselt ära üheksa- kuni 12-aastasi poisse. Pedofiil käis lastega korduvalt välisreisidel eksootilistes riikides ning kasutas neid seal oma sugukire rahuldamisel. Eelmisel kümnendil oli Toomas H. Liivi nime kandnud Meola üks Eesti tippajakirjanikke ning tegutses ka suhtekorralduse alal.

Tagasi üles