Loksa linn teeb Kuusalu vallale ühinemisettepaneku

Loksa linnavalitsus.

FOTO: Loksa linna kodulehekülg.

Eile toimunud volikogu istungil otsustas Loksa linnavolikogu teha Kuusalu vallavolikogule ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga muuta kahe omavalitsuse piire või moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna baasil üks omavalitsus.

Linnavolikogu otsuse eesmärgiks on teha Kuusalu vallale õigusaktides ettenähtud tingimustel ettepanek kahe omavalitsusüksuse ühinemiseks üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks või Kuusalu valla piiride muutmiseks, eesmärgiga moodustada Loksa linnast ja 19st praegu Kuusalu valla koosseisu kuuluvast endise Loksa valla külast Loksa vald.

Riigikogu 2004. aastal vastuvõetud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eesmärk on soodustada üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastamist, millega kaasneb haldussuutlikkuse tõus, pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning koostöövõime arenemine.

«Haldusreformi käsitleva valitsuse määruse eelnõu kohaselt kuulusid 2004. aastal algselt ühte ühinemispiirkonda Loksa linn ja Loksa vald. Alles pärast Kuusalu valla ja Loksa valla vallavanemate ühisavaldust lülitati ühinemispiirkonda kolmandaks ka Kuusalu vald,» selgitas Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina.

«Mis puudutab aga alternatiivina esitatud piiride muutmise ettepanekut, siis sarnase otsuse on Kuusalu vallavolikogu ise juba 2001. aastal vastu võtnud,» lisas Heina.

«Ühinemine või piiride muutmine võimaldaks parema ja kiirema kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu, mis tagaks kohaliku omavalitsuse üksuse jätkusuutliku tegevuse ning võimekuse osaleda nii riigi- ja maakonnatasandilistes ühisprojektides kui ka välisabi taotlejana.»

«Pärast tollase regionaalministri Jaan Õunapuu soovimatust kuulata ära vallaelanike soove ning Loksa valla ja Kuusalu valla kiirkorras ühendamist 2005. aastal on üks osa endisest Loksa vallast muutunud Kuusalu valla ääremaaks, mille elanike tegelikuks elukeskuseks on jäänud Loksa linn,» lisas volikogu esimees Rein Heina.


Tagasi üles
Back