Sõle tänavale kavandatakse Selverit ja kortermaja

Sõle tn

FOTO: Google Maps / Ekraanitõmmis

Põhja-Tallinnas Pelguranna asumi piiril paiknevale kinnistule kavandatakse korterelamut ja kaubanduskeskust, kuhu kolib Selver.

Planeeringuga on Sõle tänavale ette nähtud kun 8 korrusega korterelamu ja kuni 2 korrusega kaubandushoone rajamine.

Alale on kavandatud kokku 249 parkimiskohta. Juurdepääs kaubandushoonele on Sõle tänavalt ja Kolde puiesteelt ning elamumaa sihtotstarbega krundile Kolde puiesteelt.

Sõle tn 31 kinnistu omanik on Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts, kes on võtnud lepingulise kohustuse tagada oma vahendite arvelt avalikult kasutatavate teede väljaehitamise ja üldkasutatava haljastuse ning välisvalgustuse ja tehnorajatiste rajamise.

Kinnistu detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Planeeritud maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänava ja Kolde puiestee vahelisel alal. Piirkond on hoonestatud valdavalt korterelamutega, kuid on ka üksikuid piirkonda teenindavaid ärihooneid ning ühiskondlikke hooneid.

Ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvas vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus ning sellega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud.

Tagasi üles
Back