Kalaranna arendaja kaebas kohaliku seltsi liikme laimamise pärast kohtusse

Kalamaja elanik Teele Pehk.

FOTO: Sander Ilvest

AS Pro Kapital Eesti esitas Harju Maakohtule hagiavalduse Telliskivi seltsi liikme Teele Pehki vastu. Hagi nõudeks on kohustada Teele Pehki tema poolt Pro Kapitali kohta avaldatud ebaõigete väidete ümberlükkamiseks ning tekitatud varalise kahju ning kohtukulude hüvitamiseks.

Telliskivi seltsi liige Teele Pehk on Pro Kapitali hinnangul esitanud avalikkusele Kalasadama planeeringumenetlusega seonduvaid  ebaõigeid väiteid teadlikult ja korduvalt ehk teisisõnu valetanud. «Antud tegevus on kandnud eesmärki kujundada Kalasadama detailplaneeringu ja Pro Kapitali osas negatiivne avalik arvamus, lisamaks kaalu planeeringu osas esitatud vastuväidetele. Antud tegevust ei ole tehtud teadmatusest või hooletusest, vaid läbimõeldult,» sõnas Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor.

Remmelkoore sõnul ei saa Pro Kapital nõustuda sellise vastutustundetu ja valedele rajaneva kommunikatsiooniga ning on otsustanud oma õigusi kaitsta kohtumenetluses: «Kohtusse pöördumisele lisas kindlust ka Pro Kapitalil kujunenud arvamus, et valeväiteid esitanud isik(ud) on oma sõprussuhteid kasutades jätkanud kolmandate isikute kaudu Pro Kapitali kohta valeväidete esitamist.»

Pro Kapital tegi Teele Pehkile enne kohtusse pöördumist ettepaneku lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt, ent Telliskivi Seltsi liige Teele Pehk ei näidanud Remmelkoore sõnul üles soovi kohtuvälise kokkuleppe leidmiseks, jättes vastamata talle esitatud konkreetsetele küsimustele ning esitatud ettepanekutele.

Dialoogi ja kokkulepete leidmise asemel on kolmandate ja teemasse mittepuutuvate isikute kaudu üritatud hoopis mõjutada Pro Kapitali juriidilist nõustajat. Pro Kapital leiab, et kirjeldatud käitumine on taunitav ega vasta ausa ja avatud suhtluse põhimõtetele.

«Pro Kapital peab lugu ja tervitab igasugust kodanikualgatust, mis tugineb koostöötahtele, vastastikule austusele ja aususele, seda ka planeerimismenetluses. Nõustume ka õiguskantsleri hiljuti avaldatud arvamusega, et planeeringumenetluses peab igaüks saama osaleda vabalt. Raske on vaielda ka õiguskantsleri seisukohaga, et mitte alati ei ole planeeringumenetluse nüansid piirkonnaseltside esindajatele mõistetavad. Eelnev ei tähenda aga õigust esitada teadlikult ebaõigeid väiteid, kuna Eesti Vabariigi põhiseaduses puudub selline põhiõigus nagu õigus valetada,» teatas Pro Kapital.

Pro Kapitali esindab viidatud kohtuvaidluses Baltikumi juhtiv advokaadibüroo Sorainen.

Teele Pehki kommentaari ei ole Postimehel veel õnnestunud saada.

Tagasi üles
Back