Riiki ligi 2,5 miljoni euroga tüssanud maksukelmid said karistada

FOTO: AFP / Scanpix

Harju maakohus mõistis esmaspäeval kütuseäri ajanud kolm meest süüdi maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata ligi 2,5 miljonit eurot käibemaksu, kirjutas BNS.

Kohus karistas Janek Aasmat (38) ja Hando Hanschmidti (37) kokkuleppemenetluses nelja aasta ja kuue kuu pikkuse ning Kristo Ebrast (37) kaheaastase tingimisi vangistusega. Vangistust ei pöörata täitmisele, kui nad ei pane katseaja jooksul toime uut kuritegu: Aasmal on katseaeg viis aastat, Hanschmidtil neli ja pool aastat ning Ebrasel kolm aastat ja kaks kuud. 

Samuti konfiskeeriti süüdistatavatelt kohtuotsusega ligi 65 000 euro eest vara, mis oli menetluse käigus arestitud. Juba varem jõustunud maksumenetluse otsusega kanti riigituludesse üle 50 000 euro arestitud vara. 

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas OÜ Skylux endistele juhatuse liikmetele ja osanikele Aasmale ja Hanschmidtile süüdistuse maksukuriteos. Samuti süüdistati neid rahapesus ja raamatupidamisdokumentide peitmises ning hävitamises, millega üritati maksukuritegu ja sellega saadud raha päritolu varjata. Ebrast süüdistati rahapesule ning raamatupidamisdokumentide varjamisele ja hävitamisele kaasaaitamises.

Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Skylux Aasma ja Hanschmidti juhtimisel 2011. aasta veebruari ja märtsi tehingute kohta maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid ja jättis perioodil aprillist kuni maini üldse deklaratsioonid esitamata ning riigile jäi seetõttu laekumata kokku 2,45 miljonit eurot käibemaksu.

OÜ Skylux majandustegevus seisnes peamiselt selles, et aktsiisilao kaudu osteti kütust 0-protsendilise käibemaksuga ja müüdi edasi Eesti turul tegutsevatele ettevõtetele, lisades kütuse hinnale 20 protsenti käibemaksu ehk siis OÜ Skylux laskis kütuse vabasse ringlusse.

Samuti soetas OÜ Skylux erinevatest ELi riikidest 0-protsendilise käibemaksumääraga sõidukeid ja müüs need edasi, lisades hinnale 20 protsenti käibemaksu. Kaubeldi nii sõiduautode, väikebusside, veokite kui ka haagistega. 

«Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad alust väita, et OÜ Skylux esitas maksu- ja tolliametile deklaratsioonides valeandmeid, nii et sisendkäibemaksu näidati tegelikust oluliselt suuremana ja peaaegu kogu tasumisele kuuluv käibemaks loeti kaetuks sisendkäibemaksuga,» selgitas Põhja ringkonnaprokurör Andrei Voronin.

2,45 miljoni euro suurusest summast ligi kaks miljonit eurot kulutas OÜ Skylux uurimisandmeil ära firma majandustegevuses, muu hulgas uue kütuse soetamiseks.

«OÜ Skylux müüs kütust hankijatele edasi turuhinnast odavamalt selleks, et saada konkurentsieelis teiste kütusepakkujate ees. Süüdistuse kohaselt oli OÜl Skylux võimalik hinda alla lasta tänu maksupettuse toimepanemisele, sest käibemaksu tasuti riigile vähem, kui oli tegelik maksukohustus,» selgitas ringkonnaprokurör Voronin.

«Üldistades võib öelda, et käibemaksupettusega tegelevad äriühingud kulutavad 80-90 protsenti saadud rahast just endale konkurentsieelise loomiseks.»

Ülejäänud umbes pool miljonit eurot maksukuriteoga saadud raha võeti süüdistuse järgi välja teiste ettevõtete kaudu sularahas ja osteti ka luksusautosid. Raha pesemiseks ehk selle kriminaalse päritolu varjamiseks koostati raha liikumise kohta võltsarveid ja laenulepinguid ning tehti autodega terve rida tehinguid, mille käigus liikusid need Eesti, Soome ja Läti firmade vahel. Tegelikkuses olid sõidukid süüdistatavate ja nende lähedaste kasutuses.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Tagasi üles
Back