Pakosta: erakoolide eelnõus tuleb analüüsida diskrimineerimise ohtu

Liisa Pakosta

FOTO: Margus Ansu

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta osutas tähelepanu, et täna valitsuse arutatavas erakoolide seaduseelnõus on vaja analüüsida diskrimineerimise ohtu.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta peab oluliseks analüüsida, kas haridus- ja teadusministeeriumi poolt kavandatav seadusemuudatus, millega vähendatakse erakoolide riigipoolset rahalist toetamist, võib endaga muuhulgas kaasa tuua diskrimineerimisjuhtumite suurenemise haridussüsteemis tervikuna. 

Voliniku hinnangul peaks eespool mainitud aspekte eelkõige analüüsima haridus- ja teadusministeerium eelnõu koostajana. 

«Pärast esialgset tutvumist vaatlusaluse eelnõuga leian, et selle seletuskirjas puudub eelmainitud olulise aspekti mõjude hinnang üldse. Seetõttu kavatsen teha haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku teostada täiendav analüüs selle kohta, millist mõju avaldab erakoolide riikliku rahastamise vähendamine isikute usuvabadusele ning õigusele jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ka enda või oma laste haridusvalikute tegemisel,» kirjutab Liisa Pakosta oma vastuses erakoolide pidajaid ja lapsevanemaid ühendava liikumise «Avalikult Hariduses» eestvedaja Kalev Roosiväli pöördumisele.

Volinik peab oluliseks, et haridus- ja teadusministeerium vaatlusaluse eelnõu mõjude igakülgsel analüüsimisel hindaks, kas eelnõu rakendamine võib endaga kaasa tuua nii otsese kui ka kaudse diskrimineerimise juhtumite suurenemise riski. 

Voliniku hinnangul tuleb eelmainitud mõjude analüüsi käigus detailsemal selgitada ka erakoolide rolli teisest rahvusest õpilaste integreerimisel Eesti ühiskonda, samuti erakoolide tegevust puudega lastele haridusvõimaluste pakkumisel ja eelnõu mõju vastavale tegevusele. 

Loe ka neid

Tagasi üles