Õiguskantsler: ajateenijate mobiiltelefonide hoiulevõtmine ei ole kehtiva õigusega kooskõlas

Ajateenijad «Aktuaalset kaamerat» vaatamas.

FOTO: Juss Saska / mil.ee

Staabi- ja sidepataljonis toimunud õiguskantsleri kontrollkäigul selgus, et ajateenijad peavad oma mobiiltelefonide ülemate käest kätte saamiseks kirjutama luuletusi, kaitseväe kinnitusel on sarnased improviseeritud karistused väga erandlik nähtus.

Septembris staabi- ja sidepataljonis toimunud õiguskantsleri kontrollkäigu ajal väitsid ajateenijad, et ülemad on aeg-ajalt hoiule võtnud nende mobiiltelefone. Hoiule võtmise toob kaasa telefoni valel ajal kasutamine ja laadimine või mujal kui sõdurikapis hoidmine. Ajateenijate sõnul tuleb telefoni tagasi saamiseks kirjutada kas luuletus, samuti teha füüsilisi harjutusi, näiteks kätekõverdusi, kükke või muud.

Õiguskantsler on varem mitmel korral juhtinud pataljonide tähelepanu sellele, et ajateenijate mobiiltelefonide hoiulevõtmine ei ole kehtiva õigusega kooskõlas, ning ta soovitas pataljonil rakendada meetmeid, et telefonide õigusvastast hoiustamist edaspidi ei toimuks.

«Tänapäeval on improviseeritud karistuste väljamõtlemine väga erandlik nähtus. Ajateenijatel on võimalik taolisest teguviisist teavitada nii üksuste juhtkonda kui peainspektoriteenistust, kes laekunud kaebusi menetleb,» ütles BNS-ile nooremleitnant Simmo Saar kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast. Ta lisas, et samuti toimuvad igal aastal peainspektoriteenistuse poolt nii ajateenijatele kui tegevväelastele suunatud loengud, mille eesmärgiks on tõsta kaitseväelaste teadlikkust distsiplinaarvõimu tarvitamisest.

Nooremleitnant Saar lisas, et kaitseväelaste suhtes rakendatavad karistused on loetletud kaitseväeteenistuse seaduses ja nendeks on noomitus, distsiplinaartoimkond, distsiplinaararest, rahatrahv, põhipalga vähendamine, kaitseväe teenetemärgi äravõtmine ja tegevteenistusest vabastamine. «Seaduses loetlemata karistuste rakendamine on ebaseaduslik,» lisas ta.

Kontrollkäigul vestlesid õiguskantsleri nõunikud kokku 23 pataljonis viibiva ajateenijaga.

Tagasi üles